Küsitlus viisakusest Prindi
2009.a.detsembrikuus küsitleti Saku Gümnaasiumi õpilasi 2.klassist kuni 12.klassini.
Eesmärgiks oli kaardistada õpilaste hinnanguid viisakusest ja selle kasutamisest ning ropendamisest.
 
Küsitlusest võttis osa 512 õpilast (62% Saku Gümnaasiumi õpilastest), kellest algkoolis õppis 192; põhikoolis 208; gümnaasiumis 112 õpilast.
Viisakus on väärtus 60% küsitletud õpilastest.
55% õpilastest kuulub viisakas käitumine igapäevaellu, samas 45% kasutab viisakust mõnikord.
58% õpilasele on viisaka käitumise eeskujuks tema vanemad.
Õpetajate eeskuju on 46% ja mõnikord 38%.
51% õpilastest arvas, et mõnikord tuleb viisakusele tähelepanu pöörata, samas 43% leiab, et viisakus vajab tähelepanu ja rääkimist.
Klassikaaslasi tervitatakse meelsasti ja alati 45% ning mõnikord 53%.
Õpetajaid ja külalisi tervitatakse, nii hindas 63% õpilastest.
Koolitöötajaid tervitatakse alati 43% ja mõnikord 49%.
Kaasõpilase ropendamine häirib 56% vastanutest.
Ropendamine kuulub mõnikord 46% õpilaste arvates igapäevaellu ning ta ei märkagi seda. 
Poisid ropendavad rohkem kui tüdrukud, nii arvas 81% vastanutest.
Ropendan selleks, et teisi endast välja viia. Ei vastas 93% .
Ropendamisega saab teiste tähelepanu ja tunnustuse alati 2% õpilastest ja ei saa 80%.
Ropendamine ei ole normaalne, vastas 72% vastanutest.
70% õpilastest ei ropenda vanemad kodus.
Ropendamise sõnavara ei tule filmidest, nii vastas 67% õpilastest.
Roppude sõnade tähendust teatakse mõnikord, vastas 53%.
Ärritudes kasutatakse mõnikord 62% ulatuses ebaviisakaid väljendusi.
 
 
1.
Viisakus on minu jaoks väärtus.
 
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
121
63,0
115
55,3
70
63,1
307
60,1
 
 
Mõnikord
68
35,4
93
44,7
39
35,1
199
38,9
 
 
Ei ole
3
1,6
0
0,0
2
1,8
5
1,0
 
 
Kokku
192
 
208
 
111
 
511
 
 
2.
Viisakas käitumine kuulub minu igapäevaellu.
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
100
52,9
106
51,0
66
59,5
273
53,6
 
 
Mõnikord
86
45,5
101
48,6
42
37,8
229
45,0
 
 
Ei kuulu
3
1,6
1
0,5
3
2,7
7
1,4
 
 
Kokku
189
 
208
 
111
 
509
 
 
3.
Viisaka käitumise eeskujuks on mulle minu vanemad.
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
129
68,3
111
53,4
53
47,3
294
57,6
 
 
Mõnikord
54
28,6
88
42,3
53
47,3
195
38,2
 
 
Ei ole
6
3,2
9
4,3
6
5,4
21
4,1
 
 
Kokku
189
 
208
 
112
 
510
 
 
4.
Viisaka käitumise eeskujuks on mulle õpetajad.
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
122
64,2
56
27,2
16
14,4
233
45,9
 
 
Mõnikord
62
32,6
105
51,0
65
58,6
194
38,2
 
 
Ei ole
6
3,2
45
21,8
30
27,0
81
15,9
 
 
Kokku
190
 
206
 
111
 
508
 
 
5.
Viisakusele tuleb tähelepanu pöörata ja sellest rääkida.
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
119
62,0
85
41,1
58
52,3
218
42,7
 
 
Mõnikord
69
35,9
106
51,2
42
37,8
262
51,3
 
 
Ei ole vaja
4
2,1
16
7,7
11
9,9
31
6,1
 
 
Kokku
192
 
207
 
111
 
511
 
 
6.
Tervitan meelsasti klassikaaslasi.
 
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
107
55,7
105
50,7
59
53,2
230
45,0
 
 
Mõnikord
84
43,8
98
47,3
48
43,2
272
53,2
 
 
Ei tervita
1
0,5
4
1,9
4
3,6
9
1,8
 
 
Kokku
192
 
207
 
111
 
511
 
 
7.
Tervitan meelsasti õpetajaid ja külalisi.
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
138
72,6
112
54,4
67
60,4
318
62,6
 
 
Mõnikord
48
25,3
89
43,2
41
36,9
178
35,0
 
 
Ei tervita
4
2,1
5
2,4
3
2,7
12
2,4
 
 
Kokku
190
 
206
 
111
 
508
 
 
 8.
Tervitan meelsasti koolitöötajaid.
 
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
106
55,8
73
35,3
42
37,8
221
43,4
 
 
Mõnikord
75
39,5
114
55,1
59
53,2
249
48,9
 
 
Ei tervita
9
4,7
20
9,7
10
9,0
39
7,7
 
 
Kokku
190
 
207
 
111
 
509
 
 
9.
Mind häirib kaasõpilaste ropendamine.
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
95
49,7
24
11,7
16
14,4
286
56,2
 
 
Mõnikord
82
42,9
130
63,1
74
66,7
135
26,5
 
 
Ei häiri
14
7,3
52
25,2
21
18,9
88
17,3
 
 
Kokku
191
 
206
 
111
 
509
 
 
10.
Ropendamine kuulub minu igapäevaellu ja ma ei pööra sellele tähelepanu.
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
21
11,2
25
12,1
16
14,3
62
12,2
 
 
Mõnikord
47
25,0
127
61,7
58
51,8
232
45,8
 
 
Ei kuulu
120
63,8
54
26,2
38
33,9
213
42,0
 
 
Kokku
188
 
206
 
112
 
507
 
 
11.
Poisid ropendavad rohkem kui tüdrukud.
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Jah
173
90,6
156
75,4
84
75,0
414
81,0
 
 
Ei
18
9,4
51
24,6
28
25,0
97
19,0
 
 
Kokku
191
 
207
 
112
 
511
 
 
12.
Tüdrukud ropendavad rohkem kui poisid.
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Jah
9
4,7
34
16,4
24
21,4
67
13,1
 
 
Ei
183
95,3
173
83,6
88
78,6
445
86,9
 
 
Kokku
192
 
207
 
112
 
512
 
 
13.
Ropendan selleks, et teisi endast välja viia.
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Jah
13
6,8
17
8,4
8
7,2
38
7,5
 
 
Ei
178
93,2
185
91,6
103
92,8
467
92,5
 
 
Kokku
191
 
202
 
111
 
505
 
 
14.
Ropendamisega saan teiste tähelepanu ja tunnustuse.
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
7
3,7
4
1,9
1
0,9
12
2,4
 
 
Mõnikord
29
15,3
44
21,3
14
12,6
87
17,1
 
 
Ei saa
154
81,1
159
76,8
96
86,5
410
80,6
 
 
Kokku
190
 
207
 
111
 
509
 
 
15.
Ropendamine on normaalne.
 
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
5
2,6
13
6,3
4
3,6
22
4,3
 
 
Mõnikord
9
4,7
77
37,6
36
32,4
122
23,9
 
 
Ei ole
177
92,7
115
56,1
71
64,0
366
71,8
 
 
Kokku
191
 
205
 
111
 
510
 
 
16.
Minu vanemad ropendavad kodus.
 
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
3
1,6
4
1,9
0
0,0
7
1,4
 
 
Mõnikord
52
27,1
69
33,3
26
23,4
147
28,8
 
 
Ei ropenda
137
71,4
134
64,7
85
76,6
357
69,9
 
 
Kokku
192
 
207
 
111
 
511
 
 
17.
Rikastan oma ropendamise sõnavara filme vaadates.
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
4
2,1
20
9,7
3
2,7
27
5,3
 
 
Mõnikord
28
14,8
71
34,3
34
30,6
133
26,2
 
 
Ei rikasta
157
83,1
116
56,0
74
66,7
348
68,5
 
 
Kokku
189
 
207
 
111
 
508
 
 
18.
Tean roppude sõnade tähendusi.
 
 
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
20
10,5
86
41,5
67
60,4
173
34,0
 
 
Mõnikord
122
64,2
107
51,7
42
37,8
272
53,4
 
 
Ei tea
48
25,3
14
6,8
2
1,8
64
12,6
 
 
Kokku
190
 
207
 
111
 
509
 
 
19.
Kui ärritun, kasutan iseenesest ebaviisakaid väljendusi.
 
 
 
 
 
 
algkool
%
põhikool
%
gümnaasium
%
kool
%
 
 
Alati
20
10,5
32
15,5
14
12,6
66
13,0
 
 
Mõnikord
92
48,4
143
69,1
81
73,0
316
62,1
 
 
Ei kasuta
78
41,1
32
15,5
16
14,4
127
25,0
 
 
Kokku
190
 
207
 
111
 
509
 
 
 
  
 
 
Koostas Ingi Roos
Koolipsühholoog
2009.12.