Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Koolipere Prindi

 

 

 

2017/18 õppeaasta 1. septembril alustab õppetööd Saku Gümnaasiumi kahes hoones kokku 1235 õpilast.

 

Põhikoolis (1.- 9.klass) on avatud 41 klassikomplekti.  Õpilaste arv põhikooli osas on 1068.

 

Gümnaasiumiaste (10. – 12 .klass) on komplekteeritud lennupõhiselt, õppetöö toimub kolmes  õppesuunas. Õpilaste arv gümnaasiumi osas on 170.

 

Töötajaid on koolis 94.

 

Saku Gümnaasium koosneb neljast kooliastmest:

· I kooliaste — 1. – 3. klass

· II kooliaste — 4. – 6. klass

· III kooliaste — 7. – 9. klass

· IV kooliaste — 10. – 12. klass01.09. 2017.a.