Kiusamisest vaba lasteaed ja kool Prindi

Meie kool on liitunud Lastekaitse Liidu programmiga

„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“.

 

 Programm on mõeldud sõbraliku ning kaaslasi toetava ja tunnustava õhkkonna

kujundamiseks.

 

„Kiusamisest vabaks!“ metoodika tugineb neljale põhiväärtusele -

sallivus, austus, hoolivus ja julgus.

Programmi keskne kuju tegevustes ja materjalidel on metoodika sümbol Sõber Karu,

kes on paljudele lastele tuttav juba lasteaia ajast. Metoodika abil luuakse

lastegruppides kiusamist ennetav käitumiskultuur, milles suhtutakse üksteisesse

sallivalt ja austavalt, kus hoolitakse ning vajadusel sekkutakse ja kaitstakse kaaslast.

 

Programmil on kolm peamist sihtrühma: lapsed, vanemad ja õpetajad. Kõiki osalisi

innustatakse abivajajat märkama, kaaslast toetama ning julgustatakse neid oma

oma arvamusi ja soove sõnastama.

 

„Kiusamisest vabaks!“ põhimõtetest lähtuvate tegevuste läbiviimiseks on igal

metoodikat kasutaval klassil selleks vajalikud vahendid ja õpetajad on läbinud

koolituse.

 

Eestis juhib „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ programmi MTÜ Lastekaitse

Liit 2010. aastast. Esimesed koolid liitusid Eestis programmiga 2013. aastal.

Programmi toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

 

Loe programmi kohta kodulehelt http://kiusamisestvabaks.ee/,

seal leidub huvitavat nii õpetajale, lapsevanemale kui lapsele.

 

Programmi kulgemist saab jälgida ka Facebooki leheküljel:

 

https://www.facebook.com/kiusamisestvabaks