KIK projekt Prindi

KIK projekt "Loodusõpetuse aktiivõppetunnid Saku Gümnaasiumi õpilastele"

 

1.klass

„Kooliõuest välja“ aktiivõppereis Nõmme loodusmajja – kestvus 4 tundi

Reis algab ja lõpeb koolimaja ees; ohutustehnika; külastatakse Nõmme loodusmaja, kus õpilased saavad kõiki meeli kasutades taimede ja elavnurga loomade elu tundma õppida; tagasiteel kooli tehakse peatusi erinevat tüüpi elupaikadega tutvumiseks.

 

 

 

2.klass

Aktiivõppereis Aura loodusrajale Tabasalu loodusparki – kestvus 4 tundi

Reis algab ja lõpeb koolimaja ees; reeglites kokkuleppimine; läbitakse osa Aura loodusrajast; iseseisev töö loodusraja stendidega; rannikul uuritakse vee-elustikku ja korjatakse meeskonniti elupaika iseloomustav kogu; uuritakse elukeskkonda pangapealsel ja inimtekkelist keskkonda; keskkonnamängud, kokkuvõte.

 

 

 

3.klass

Aktiivõppereis Harjumaa loodusväärtustega tutvumiseks – 4 tundi

Reis algab ja lõpeb koolimaja ees; reeglites kokkuleppimine; kaardiga tutvumine, asukoha määramine, orienteerumine ja objektide leidmine kaardi järgi; Suurupi liivakivipaljandid, Türisalu pank, Keila-Joa; meeskonnatööna koostatakse vaadeldud paikade kirjeldused; kokkuvõte.

 

 

 

4.klass

„Jõgi ja järv“ aktiivõppereis veekogude uurimiseks: Harku järv, Vääna jõgi (Vahiküla joastik), Vääna jõesuu – 4 tundi

Teema sissejuhatus ja lõppkokkuvõte erinevatel päevadel klassis; reis algab ja lõpeb koolimaja ees; reeglites kokkuleppimine; erinevate veekogude kirjeldus ja uurimine rühmatööna; võrreldakse mõõdetavaid näitajaid (voolu kiirus, temperatuur jms); kokkuvõte.

 

 

 

5.klass

Aktiivõppekäik Männiku karjääridest Pääsküla raba loodusõpperajale – 4 tundi

Kohale sõidetakse tellitud transpordiga; reeglites kokkuleppimine; tutvutakse kasutusest maas ja kasutatavate liivakarjääridega; uuritakse looduse taastumist/taastamist karjääris, karjääri-järvede elustikku; läbitakse osa raba õpperajast, kus lahendatakse iseseisvalt ja meeskonniti ülesandeid, toetudes oma teadmistele ja raja infotahvlitele, uuritakse vanu turbakasutusalasid; koostatakse kogu rabaelustikust; võrreldakse järve, allika ja kraavide vett; kokkuvõte.

 

 

 

6.klass

„Mullast algab mets” – aktiivõppereis Viimsi looduskeskusesse: Valgejärve loodusõpperada – 4 tundi

Reis algab ja lõpeb koolimaja ees, reeglite kokkuleppimine; teema sissejuhatus ja õppevahenditega tutvumine; matk õpperajal ja mullaproovide võtmine erinevates metsatüüpides; mullaprofiilide uurimine ning mulla lõimise ja veerežiimi määramine; kokkuvõtte tegemine.