KEAT Prindi

Projekt "KEAT"

Projekti „Kaitse end ja aita teist„ (KEAT) üldiseloomustus ja koolitusprogramm

"KEAT" projekti koolipoolne koordinaator on Anne Kuldmäe.
"KEAT" projektis osalevad meie kooli 6. klasside õpilased.

Koostööpartnerid:
* Põhja-Eesti Päästekeskus - KEAT juhtorganisatsioon
* Põhja Prefektuur
* Põhja Regionaalne Maanteeamet
* Eesti Punase Risti Tallinna Selts
* Sisekaitseakadeemia
* Tallinna Haridusamet
* Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
* Harju Maavalitsus
* Eesti Tervisedenduse Ühing
* Eesti Haigekassa
* G4S
* Operation Lifesaver Estonia
* Põhja-Eesti Pommigrupp

Koolitusprogrammi eesmärk:

* Koolitusprogrammi eesmärk on anda 6. klasside õpilastele turvalisuse õppekava alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi;
* Koolitusprogramm koosneb teoreetilisest koolitusest õpilastele, iseseisvast õppest soovitusliku kirjanduse põhjal ning ühepäevasest ohutuslaagrist.
Laagris saavad koolitusel osalenud koolide õpilased praktiliselt teadmisi kinnistada ning võrrelda oma ohutusalaste teadmiste ja oskuste taset;
* Koolitusprogramm koosneb kohustuslikest teemadest (pääste, politsei, esmaabi) ning tuleb läbida 100% etteantud mahus.
* Koolitusprogramm on koostatud põhikooli riikliku õppekava ning seda läbiva turvalisuse teema alusel.

Koolitusprogrammi teemad

KOHUSTULIKUD TEEMAD JA MAHT:
PÄÄSTE (2 x 45 min).
Koolitatakse õpilasi
· Tuleohutus
· Veeohutus
· Õnnetusteadete edastamine (112)
· Eriolukorrad (loodusõnnetused, elektriohutus jm)
· Käitumine lõhkekeha leiu puhul

POLITSEI (2 x 45 min).
Koolitatakse õpilasi
· Seadusandlus (vargused)
· Meelemürgid
· Liiklusohutus (jalakäijana liikluses)
· Juhi ja sõitja kohustused ohutuse tagamisel
· Turvavarustus ja selle õige kasutamine
· Jalgratta ja mopeedi juhtimine

ESMAABI (3 x 45 min).
Koolitatakse terviseõpetajaid, kooliõdesid jt
· Verejooksude olemus ja peatamise võtted
· Põletused, külma- ja kuumakahjustused
· Liigesevigastus
· Teadvuseta inimese abistamine