Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Huvitegevus Prindi

Saku Gümnaasiumi huvitegevus toetab kooli õppekava ja arengukava eesmärkide saavutamist. Ringitöö eesmärgiks on õpilastes muusikaliste, tantsuliste, kehaliste, keelealaste, käeliste, arvutialaste oskuste ja teadmiste, esinemisoskuste ja –julguse arendamine.

 

Saku Gümnaasiumis tegutsevad järgnevad isetegevuse ja loominguga seotud huvialaringid:

loovusring, rahvatantsu- ja seltskonnatantsuringid, mudilaskoor, lastekoor, poistekoor, segakoor, meisterdamise- ja kunstiringid,  levimuusikaring ja näitering.