Hoia end ja kaitse teist Prindi

Projekt "Hoia end ja kaitse teist"

 

Tallinna ja Harjumaa kooliõpilastele algab taas projekt „Kaitse end ja aita teist“

(KEAT).

 

„Kaitse end ja aita teist“ projekti juhtorganisatsiooniks on Päästeameti Põhja

päästekeskus ja koostööpartnerid Eesti Punase Risti Tallinna Selts, PPA Põhja

Prefektuur, Kaitseliit, Maanteeameti põhja regioon, Sisekaitseakadeemia, Tallinna

Haridusamet, Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuamet, Harju Maavalitsus, Eesti

Tervisedenduse Ühing, Eesti Haigekassa, Operation Lifeserver Estonia ja

Põhja-Eesti

Pommigrupp.

 

Koostöös partneritega koolitatakse õppeaasta jooksul (dets 2012 – apr 2013) Tallinna

ja Harjumaa koolide 6. klasside õpilasi  kolmes peamises valdkonnas:

 

  *   tule-ja veeohutus (2 x 45 min)

  *   liiklusohutus (2 x 45 min)

  *   esmaabi (2 x 45 min)

 

Projekti raames toimub lisaks koolitustele:

·         KEAT teabepäev osalevate koolide õpetajatele (1. nov 2012)

·         Ohutuslaager koolitusprogrammi läbinud koolide esindusmeeskondadele

(29,30. mai 2013).

 Saku Gümnaasiumist osalevad projektis õp M.Tuisk ja õp M.Tatter oma klassidega