Erasmus Prindi

Programm Erasmus+

Erasmus+ on programm, mis annab haridustöötajatele ja õppuritele võimaluse end täiendada

EU riikides.

Sihtgrupiks on lapsed, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid,

noorsootöötajad, haridustöötajad.

 

Programm võimaldab järgmisi tegevusi:

 

  • võimalus õpetada partnerasutuses
  • täienduskoolituskursustel osalemine
  • töövarjuks olemine, rahvusvahelised noortevahetused
  • Euroopa vabatahtlik teenistus
  • noortega töötavate inimeste koolitus- ja võrgustikutegevused

 

Erasmus+ projekt Saku Gümnaasiumis 2014-16 aastal:

"Digitaalne kirjaoskus ja õpetaja meisterlikkus".

 

Tegemist on õpetajate täiendkoolitusega. Kõikidel meie kooli õpetajatel oli võimalik kandideerida Erasmus+ kooolitustele. Huvilisi oli kolm. Projekt sai positiivse hinnangu ja kõik kolm õpetajat said võimaluse osaleda koolitusel.

Kaks koolitust toimub Iirimaal ja üks koolitus Sloveenias.

Koolituste abil loodame oma kooli tuua uuenduslikke lähenemisi ja rahvusvahelist koostööd. Uued suunad õpetamises on sisse kirjutatud ka kooli arengukavasse - IKT osa suurenemine õpetamises, loovuse arendamine ja uuenduslikkus õpetamises.

 

"Digital literacy in the collaborative classroom"

Koolituse toimumiskoht Iirimaa, 3.-9. august 2014

Osales õpetaja Mari Tuisk.

 

Koolitusel õpetati kasutama erinevaid arvutiprogramme, et teha ise või koos õpilastega multifilme. Õpetati looma, toimetama ja esitlema helifaile.

Tutvustati ja õpetati kasutama erinevaid õpihaldussüsteeme ja õppevahendite loomise keskkondi. Tutvuti lähemalt E-twinningu võimalustega, otsiti lahendusi klassiruumi paberivabamaks muutmise võimalusi. Koolitusprogrammi kuulus ka tutvumine Iiri kultuuriga.

Koolituse tulemusena lõid osalejad oma kodulehe - www.marijamerilinikoolitus.weebly.com

Koolitusfirma aadress http://www.thedigiteachers.com