COMENIUS Prindi

Saku Gümnaasium

osaleb Comeniuse programmi koolide koostööprojektis 2009 - 2011.

 

Projektis "A Tale of Six Countries" osalevad lisaks Saku Gümnaasiumile veel:

 

- Jürmalas pilsetas Jaundubultu vidusskola (Läti)

- Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa (Saksamaa, projekti koordinaator)

- Ies Damia Huguet (Hispaania)

- Plunges rajono Plateliu gimnazija (Leedu)

- Dr.Aloys-Weissenbach-Hauptschule Telfs (Austria)

 

Kuue maa esindajad kohtusid esmakordselt kevadel 2009 Vilniuses toimunud Comeniuse kontaktseminaril, kus esialgsed mõtted paberile pandi.

Esimese aasta tegevusplaani arutati 7.-11. sept. 2009 Telfsis (Austrias) toimuval kokkusaamisel. Saku Gümnaasiumi esindasid direktor Ulvi Läänemets ja projekti koordinaator Piret Limperk.

 

Aeg

Tegevus

Osalejad

Kommentarid

2009

 

 

 

6.-11.sept

1st visit: teachers  getting to know each other; planning the first year

Kokkusaamise käigus tutvuti üksteisega, täpsustati 2 aasta tegevused ja ajakava, kinnitati loodava kodulehe struktuur

Õpetajad igast partnerriigist (12)

Toimus vastavalt eelnevalt planeeritule

 

 

14.-30.sept

 

1.-31.okt

How are you? Who are you?- Questionnaires: Getting to know partner countries.

SG õpilased esitavad küsimusi Hispaania / Mallorca kohta (u10);

meile esitavad küsimusi Austria õpilased (u 10)

SG õpilased vastavad Austriast saadetud küsimustele

 

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

Nii küsimused kui vastused pannakse üles COM kodulehele, vastavalt 30.sept ja 31.okt

 

 

sept 2009 – mai 2010

Where we live: presenting our community and region in texts and photographs.

SG õpilased uurivad oma kodukohta ja koguvad materjali nii sõnas kui pildis:

4.-5.kl – SAKU ja selle lähiümbrus

6.kl – TALLINN ja Harjumaa

7.kl – EESTI

(keel – inglise keel)

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

Materjal kogutakse kokku, valitakse välja parimad fotod, tekstid – 1. veerandi lõpuks.

 

2. veerandi kunstitundides valmivad A4 formaadis posterid, millest pannakse üles näitus – 2.veerandi lõpuks.

 

Parimad posterid skanneeritakse ja lähevad üles COM kodulehele ja mai lõpus (2010) 6 riigi ühisraamatusse ja SG-s üles-pandavale aruandenäitusele koos teiste partnerite töödega

2010

 

 

 

 

 

veebr - mai

Interdisciplinary project: Water shaping our landscape, flora and fauna.

Valmivad fotod, kunstiteosed sellest, kuidas vesi muudab / kujundab ümber loodust

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

Parimad fotod, tööd skanneeritakse COM kodulehele ülespanekuks, lisatakse ühisraamatusse ja pannakse üles mais toimuvale näitusele

 

veebr - okt

The quality of water in the river / pond / etc during the four seasons.

Õpilased uurivad vee kvaliteeti läbi 4 aastaaja, võrdlevad tulemusi, koostavad UURIMISTÖÖ

(töö keel – eesti keel; kokkuvõte – inglise keeles)

Saksamaa, Läti, Eesti

 

SG (?) kl õpilased

Analüüside / uuringute tulemused lähevad jooksvalt üles kodulehele; kokkuvõte läbi 4 aastaaja läheb ühisraamatusse

 

 

jaan - mai

The historical importance of water in our region (settlements, waterways, trade etc)

Kogutav materjal (fotod, tekstid jne) on järg septembris alanud tööle

(töö keel – inglise keel)

Kõik partnerkoolid;

 

SG (?) kl õpilased

Kogutud materjali paremik läheb ühisele kodulehele ja mais toimuvale näitusele

 

 

 

veebr - mai

Swapping ballads: Interpretation and scenic presentation of a ballad / poem / prose. Possibel topics: wetland; water – elixir of life / menacing power / mystery etc

Õpilaste omaloomingulised tööd valmivad eesti keeles

Kõik partnerkoolid;

 

 

SG 4.-7. kl.õpilased

Parimad tööd loetakse linti eesti keeles (1-2), need lähevad üles ühisele kodulehele ning neile lisatakse kirjalik vabas vormis ingliskeelne tõlge; lisaks valitakse töid ühisraamatusse köitmiseks.

Mais toimuval kokkusaamisel SG-s kantakse 1-2 parimat tööd ette (max 10 minutit, eesti keeles, kirj.lühitõlge)

...mai 2011

Planning and creating a piece of art (showing the use and effect of water) for a partner school

Koolis valminud õpilaste tööde hulgast valitakse välja üks (parim!) töö. Töö valmimise käik jäädvustatakse fotodele ja üks neist fotodest pannakse üles ühisele kodulehele enne näitust

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

6 maa kunstiteosed on näitusel Saksamaal – mais 2011. Iga kool saab loosi teel ühe teose endale.

Teised silmapaistvad tööd pildistatakse / skanneeritakse ja lähevad üles ühisele kodulehele ja /või ühisraamatusse.

sept 09 –mai 10

Valitakse välja õpilased, kes osalevad SG-s toimuval 2. COM projekti kokkusaamisel. Valiku kriteeriumid:

 1. pühendumus / panus projektitöösse

 2. käitumiskultuur

 3. inglise keele oskus

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

 

25.-28.mai

 

2nd visit: teachers and pupils getting to know each other; exhibition in which the pupils present what they have created; meeting of music and drama teachers involved in the musical

SG:

 1. näitus aasta jooksul valminud töödest

 2. töötoad õpetajatele: kokkuvõte 1. aastast ja 2. aasta tegevuste täpsustamine

 3. muusikaliga seotud õpetajate kohtumine ja töötuba

 4. omaloominguliste tööde ettekanded

 5. sportlikud tegevused

 6. tutvumine huviväärsustega

Kõik partnerkoolid (max 10 õpilast ja 3 õpetajat igalt maalt);

 

SG 4.-7. kl.õpilased

*Muusikaliga seotud õpetajad teevad eeltöö ära meilitsi, SG-s lepitakse täpselt kokku kõiges muusikali ettevalmistusega seonduvas (sh kes mida teeb).

 

31.mai

Valitakse välja õpilased, kes osalevad Mallorcal, Hispaanias toimuval 3. COM projekti kokkusaamisel. Valiku kriteeriumid:

 1. pühendumus / panus projektitöösse

 2. käitumiskultuur

 3. sportlikud võimed, kunstivõimed

 4. inglise keele oskus

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

 

 

 

 

 

1.sept-31.okt

How does it work? Collecting information, writing descriptive texts and taking photographs of things that have to do with water in one`s home(e.g. tap, shower) and outside (e.g.canal lock, waterworks) and making a photo quiz for partner schools.

Valmib internetipõhine foto-mõistatus

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

Foto(d) laaditakse üles ühisele kodulehele ja õpilastel on võimalus ära arvata, mida on pildil kujutatud

23-30.sept

3rd visit: teachers and pupils: sports at the beach; one national song and one dance to be taught.

MALLORCA:

 1. spotmängud rannal (purjetamine / kanuusõit;

 2. liivalosside ehitamine rannal

 3. töötoad õpetajatele (täpsustatakse muusikaliga seonduv)

 4. tutvumine huviväärsustega

 

 

 

1.okt-23.dets

Interdisciplinary project: Creating a documentary on wetlands.

Valmib (lühi)dokumentaalfilm

Hispaania, Eesti

Film laaditakse üles ühisele kodulehele

 

 

 

2009-

mai 2011

Creating a musical for a joint musical performance: plot and story line are developed by all partners; choosing / composing the music, making costumes and stage props.

Luuakse ühiselt muusikal „A Tale of Six Countries“, valitakse osatäitjad, valmistatakse lavakujundus ja kostüümid. Ühisproovid toimuvad Saksamaal enne etendust.

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

Ettevalmistusega tegelevad muusika-, draama- ja kunstiõpetajad

 

Valitakse välja õpilased, kes osalevad Saksamaal toimuval 4. COM projekti kokkusaamisel. Valiku kriteeriumid:

 1. pühendumus / panus projektitöösse

 2. esinemisoskus /-julgus

 3. muusikalised võimed

 4. inglise keele oskus

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

 

2011

 

 

 

23-28.mai

4th visit: teachers and pupils; European Fair with the whole school community and partners; joint rehearsals and performance of the musical.

COMENIUS projekti viimane kokkusaamine, mis lõpeb rahva-kultuuri tutvustava laadaga ja MUUSIKALI ettekandmisega

Kõik partnerkoolid;

 

SG 4.-7. kl.õpilased

 

 

* 2. aasta tegevused täpsustatakse Sakus toimuval kokkusaamisel mais 2010.