ENTRUM ideede genereerimise minikoolitus Prindi
Saku Gümnaasiumis ENTRUM ideede genereerimise minikoolitus
30.septembril kell 12.55. Ole kindlasti kohal!
Hea gümnaasiumi noor! Kujutle end 5 aasta pärast innuka tegutsejana, kes saab igapäevaselt teha seda, mis on tema tõeline kirg. Just ENTRUMist võib alguse saada Sinu edulugu.
Juhi oma elu ise! Liitu ENTRUM-iga! Uuri täpsemalt järele www.entrum.ee.
Entrum programmi võib nimetada gümnaasiuminoortele mõeldud ettevõtlikkuse– ja ettevõtlusinkubaatoriks, mis tutvustab noortele võimalusi olla ettevõtlik, viib kokku oma ala parimate tegijatega ning laiemas mõttes on platvorm noortele ettevõtluse ja ettevõtlikkuse ideede tutvustamiseks. 
Entrum põhiväärtuseks on ettevõtlikkus!
Ettevõtlikkuse all mõtleme suutlikkust:
·                       näha probleeme ja neis peituvad võimalusi
·                       püstitada eesmärke, genereerida ideid ja neid teostada
·                       võtta initsiatiivi ja vastutada algatatud  tegevuste eest
·                       teha koostööd  teistega eesmärkide teostumiseks
·                       tegevust lõpule viia, isegi kui ilmneb takistusi
·                       reageerida paindlikult muutustele
·                       võtta arukaid riske
·                       tulla toime ebakindlusega
·                       olla edukas mis tahes elualal
·                       olla õnnelik enda tegevuses
Õppeaastal 2013/2014 ENTRUM julgustab, tiivustab ja kujundab ettevõtliku mõtteviisiga Harjumaa (sh Tallinna), Raplamaa, Järvamaa ja Läänemaa 13-19 aastased elluastujaid.Tegemist on oktoobrist 2013 maini 2014 kestva põnevatest sündmustest ja just teismeliste jaoks atraktiivseks kujundatud koolinoorte startupide konkursiga ja arenguprogrammiga, kus eeskujude, inspireerijate ja mentoritena on kaasatud Eesti tuntud tegijad erinevatest ettevõtlusvaldkondadest: IT, loomemajandus, sotsiaalne ettevõtlus ja teenuste majandus. Programm kulmineerub ettevõtlikkusideede konkursiga, mille tulemuste alusel annab EV President üle Eesti Ettevõtlikumate Noorte tiitli parima teostusega idee autoritele. ENTRUM-i eesmärk on kasvatada tugeva ettevõtliku mõtteviisiga põlvkonda, kellel on selle mõtteviisi igapäevaseks realiseerimiseks vajalikud oskused ja kontaktvõrgustik.