Töövarjupäev 2012 Prindi
TÖÖVARJUPÄEV
 
22. november 2012
 
Töövarjupäeva (TVP) korraldab  Junior Achievement Eesti (JA Eesti).
Kutsume kõiki keskkoole ja gümnaasiume ühinema TVP-ga ning organiseerima gümnaasiumi
õpilaste osalemist selles!
Info: www.ja.ee , junior@ja.ee , 6210998
 
TVP annab noorele võimaluse heita pilk täiskasvanud eduka inimese “päristöö” olemusse.
Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad.
Õpilane jälgib varjuna täiskasvanu tööpäeva tööprotsessi sekkumata ning teeb hiljem nähtust
kokkuvõtte.
Seega ei sega töövari jälgitava päevaplaani. Samas garanteerib noore kaasamine tööülesannete
jälgimisse rutiinivaba ja mõlemale huvitava päeva.
JA Eesti eesmärk on ergutada noortes inimestes huvi ettevõtluse ja majanduse vastu, aidata
tajuda seost hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel soovitud elukvaliteedi
saavutamiseks.
 
Miks osaleda töövarjupäeval?
 
KASU noorele
• TVP määratleb oskused ja isiksuse omadused, mis on vajalikud tööalase edu saavutamiseks;
• TVP aitab tutvuda perspektiivsete ametitega;
• TVP annab kindlust karjäärivalikuks;
• TVP võimaldab näha ja tunnetada reaalset töökeskkonda;
• TVP rõhutab hariduse väärtust tuleviku edukuses;
• TVP muudab majandus- ja ettevõtlusõppe huvitavamaks ja elulisemaks;
• TVP loob kontaktid ettevõtlusringkondadega.
 
KASU ettevõttele ja ettevõtjale
• TVP annab rahulduse, aidates noori edukama tuleviku poole;
• TVP laiendab ettevõtte tuntust;
• TVP annab võimaluse tutvustada oma ametit ja juhendada noori;
• TVP aitab selgitada noortele tööandja tegelikke ootusi;
• läbi töövarjupäevale järgneva õpilaste arutelu-seminari tõuseb ettevõtte populaarsus noorte
hulgas.
 
Saku Gümnaasiumist osalevad Töövarjupäeval 11 klassi majandust õppivad õpilased:
 
Laura Hirv, Diana Jõessar, Keith Karula, Lauretta Kubbi, Kelli Mets, Sylvia Normann, Eleriin Pärn, Ebe-kai Rüütli, Argo Sikk, Debby Titson, Geidi Tõlgu ja Andro Halliko.
Talvi Järv
majandus- ja ettevõtlusõpetaja