Karjääriteenused Prindi

Karjääriõpe, karjääriinfo vahendamine ning karjäärinõustamine aitavad kaasa sellele, et õpilaste valikud on tehtud teadlikult ja tuginevad asjakohasele infole.

 

Karjääriinfo on info õppimis- ja töötamisvõimalustest, ametitest ja tööturunõudlustest.

Karjääriinfo vahendamise tulemusena oskab teenuse kasutaja paremini infot otsida ja hinnata selle asja- ja ajakohasust; samuti suureneb tema valmidus teha oma karjääri planeerimisel erinevate võimaluste hulgast teadlikke kutse-, töö- ja haridusvalikuid.

 

Karjääriõppe raames kujundab õpilane karjääri planeerimiseks vajalikud oskused ja teadmised ning valmisoleku elukestvaks õppeks. Karjääriõppe tulemusena oskab noor analüüsida enda isiksust, on motiveeritud õppima, oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta, kasutab seda oma haridustee planeerimisel ning on valmis mõtestatud valikute tegemiseks.

 

Saku Gümnaasiumis töötab karjäärikoordinaatorina psühholoog Ingi Roos (ingi.roos@sakuvald.ee).

 

Viited

 


 

 

          http://www.kuidas.ee/kategooria/too-ja-karjaar