Gümnaasiumiastme valikkursused Prindi

2018/19 õppeaasta

 

2018/19 õppeaasta 10. klassi õpilastel tuleb õppeplaani läbimiseks valida reaal- ja humanitaarsuunas vähemalt kaks, majandussuunas vähemalt kolm valikaine kursust.

  

2018/19 õppeaasta 11. klassi humanitaar- ja majandussuuna õpilased peavad õppeplaani läbimiseks valima vähemalt kaks valikaine kursust, reaalsuuna õpilased ühe valikaine kursuse.

  

2018/19 õppeaasta 12. klassi reaalsuuna õpilased peavad õppeplaani läbimiseks valima vähemalt kaks valikaine kursust, humanitaar- ja majandussuuna õpilased kolm valikaine kursust.

 

2018/19 õ-a 10.klasside õpilastel tuleb oma valikud tuleb teatada koos sisseastumistaotluse esitamisega hiljemalt 28.juunil 2018.a.

 

2018/19 õ-a 11. ja 12. klasside õpilastel tuleb teatada oma valikutest klassijuhatajale hiljemalt 30.mail 2018.a.

 

Valikainete rühmade nimekirjad 2018/19 õppeaastaks kehtestatakse kooli direktori käskkirjaga 10.septembril 2018.a.

 

Valikuvõimalustega tutvumiseks avage link:

2018/19 õ-a valikkursuste loend ja kursuste lühitutvustused

,

14.märts 2018

,

,

,

2017/18 õppeaasta

 

2017/18 õppeaasta 10. klassi õpilased peavad õppeplaani läbimiseks valima vähemalt kolm valikaine kursust.

 

2017/18 õppeaasta 11. klassi humanitaar- ja majandussuuna õpilased peavad õppeplaani läbimiseks valima vähemalt kaks valikaine kursust, reaalsuuna õpilased ühe valikaine kursuse.

 

2017/18 õppeaasta 12. klassi reaalsuuna õpilased peavad õppeplaani läbimiseks valima vähemalt kaks valikaine kursust, humanitaar- ja majandussuuna õpilased kolm valikaine kursust.

 

2018/19 õ-a 10.klasside õpilastel tuleb oma valikud tuleb teatada koos sisseastumistaotluse esitamisega hiljemalt 28.juunil 2018.a.

 

2018/19 õ-a 11. ja 12. klasside õpilastel tuleb teatada oma valikutest klassijuhatajale hiljemalt 30.mail 2018.a.

 

Valikainete rühmade nimekirjad 2018/19 õppeaastaks kehtestatakse kooli direktori käskkirjaga 10.septembril 2018.a.

 

 

Valikuvõimalustega tutvumiseks avage link:

2017/18 õ-a valikkursuste loend ja kursuste lühitutvustused

  

 
2017/18 õppeaastal on gümnaasiumiastmes avatud järgmised valikainete rühmad:
  • noortekoor
  • liiklusõpetus 2 rühma (1.poolaasta)
  • riigikaitseõpetus
  • jõusaali teooria ja praktika (2 rühma)
  • tarbekunst
  • psühholoogia
  • soome keel
  • hispaania keel (2.poolaasta)
  • matemaatika ülesannete praktikum 12.klassile (2.poolaasta)
  • praktiline inglise keel (2.poolaasta)

 

12.september 2017