Töövarjupäev 2010 Prindi
 
TÖÖVARJUPÄEV
 
18. novembril  2010 a.
 
Saku Gümnaasium on liitunud Junior Achievement Eesti programmiga 2005/2006 õppeaastal.
 
Programmi üks osa on gümnaasiumi 11 klassis valikainena majandust õppivate õpilaste osavõtt töövarjupäevast.
Sel aastal võtab töövarjupäevast osa 24 11b klassi õpilast.
 
Junior Achievement Eesti korraldab töövarjupäeva juba 14 aastat ja see muutub noorte hulgas järjest populaarsemaks. Viimastel aastatel võtab sellest osa umbes 2000 õpilast ja samapalju ettevõtjaid/spetsialiste /juhte.
 
Töövarjupäev annab noorele võimaluse heita pilk täiskasvanud eduka inimese “päristöö” olemusse. Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad.
Õpilane jälgib 4-5 tunni vältel varjuna ettevõtjat, juhti või spetsialisti tööpäeva protsessi sekkumata. Seega ei sega “töövari” jälgitava päevaplaani. Suurema kasu saamise eesmärgil jagab töötaja vastavalt oma võimalustele töö kohta infot.
Päeva lõpul täidab “vari” küsimustiku “TVP tööleht” ja esitab selle majandusõpetajale. Lisaks sellele koostab esitluse ja kannab selle ette kaasõpilastele.
 
Töövarjupäeva eesmärk on ergutada noortes inimestes huvi ettevõtluse ja majanduse vastu, aidata tajuda seost hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel soovitud elukvaliteedi saavutamiseks.
 
Noortele huvi pakkuvad ametikohad leiavad nad enamasti ise, olles töövarjuks oma vanematele või pidades läbirääkimisi tuttavate või tuttavate tuttavatega. Samas on võimalik kandideerida ka vabariiklikele kohtadele. Kandideerimiseks tuleb saata CV ja motivatsioonikiri www.ja.ee
Saku Gümnaasiumi õpilased on olnud „töövarjuks” mitmetele ministritele, riigikogulastele, lendurile, piiskopile, arstidele, popplauljale jne.
 
Talvi Järv
majandusõpetaja