Eelkool Prindi

Eelkool

Saku Gümnaasiumis avatakse eelkooli ettevalmistusklass juhul, kui on koduseid lapsi.  

Eelkooli programm on koostatud alushariduse põhimõtteid arvestades ja tagab sujuva sisseelamise kooliellu, andes positiivse õpikogemuse ning kollektiivis tegutsemise oskuse.

 

Õppetöö toimub 1 kord nädalas nelja 35 minutilise tunni jooksul. Õpitakse kuulama, vaatlema, jutustama, lugema, kirjutama, võrdlema, arvutama. Tegeldakse käelise tegevuse, muusika ja kehalise kasvatusega.

 

Koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel õppetööd ei toimu.

 

 

2016/17.õ-a ettevalmistusklassi ei avata. Eelkooli ealistele lastele ja nende vanematele toimub käesoleva õppeaasta jooksul algkooli aulas 2 kokkusaamist: 17.novembril ja 6.aprillil algusega 18.00.  Lastega tegelevad õpetajad, samaaegselt kuulavad lapsevanemad aulas loengut.

17.novembril esineb lastevanematele klassiõpetaja Reet Videse teemal ,,Õpetaja ootused kooli tulevale lapsele".