Tunnijaotusplaanid ja gümnaasiumi õppesuunad Prindi

Ainetundide jaotus klassiti põhikoolis ja kursuste jaotus gümnaasiumis on määratud Saku Gümnaasiumi õppekava tunnijaotusplaanis.

Tunnijaotusplaan näitab, kui mitu tundi mingit õppeainet antud klassis õpetatakse.

Siit saab ülevaate, millises mahus õpilane erinevaid õppeaineid (kohustuslikke ja valikaineid) Saku Gümnaasiumis omandab. 

 

Põhikooli ja gümnaasiumi tunnijaotusplaanid:


1.-3.kooliastme tunnijaotusplaan 2017/18

 

4.kooliastme tunnijaotusplaan 2017/18

 

Gümnaasiumi õppesuunad:

 

Gümnaasiumi õppesuundade lühitutvustus

 

2017/18 õ-a 10.klassi õpilaste gümnaasiumi õppeplaan

Õppeplaan 2017 - 2020

 

2016/17 õ-a 11.klassi õpilaste gümnaasiumi õppeplaan

Õppeplaan 2016 - 2019

 

2016/17 õ-a 12.klassi õpilaste gümnaasiumi õppeplaan

Õppeplaan 2015 - 2018 

 

2018/19 õ-a alustava lennu õppeplaan 

Õppeplaan 2018 - 2021