Tunnijaotusplaan Prindi

Ainetundide jaotus klassiti põhikoolis ja kursuste jaotus gümnaasiumis on määratud Saku Gümnaasiumi õppekava tunnijaotusplaanis.

Tunnijaotusplaan näitab, kui mitu tundi mingit õppeainet antud klassis õpetatakse.

Siit saab ülevaate, millises mahus õpilane erinevaid õppeaineid (kohustuslikke ja valikaineid) Saku Gümnaasiumis omandab. 

 

Täpsema info saamiseks käesoleva õppeaasta kohta ava fail:
1.-3.kooliastme tunnijaotusplaan 2017/18

 

4.kooliastme tunnijaotusplaan 2017/18

 

Gümnaasiumi õppesuunad

 

2017/18 õ-a 10.klassi õpilaste gümnaasiumi õppeplaani vaatamiseks ava fail

Õppeplaan 2017 - 2020

 

2016/17 õ-a 10.klassi õpilaste gümnaasiumi õppeplaani vaatamiseks ava fail

Õppeplaan 2016 - 2019


2016/17 õ-a 11.klassi õpilaste gümnaasiumi õppeplaani vaatmiseks ava fail

Õppeplaan 2015 - 2018