var submenu_1624 = { "-" : "?id=1624","Saku Gümnaasiumi põhimäärus" : "index.php?id=1625" ,"Saku Gümnaasiumi arengukava" : "index.php?id=1626" ,"Saku Gümnaasiumi õppekava" : "index.php?id=1888" ,"Riikliku järelvalve akt" : "index.php?id=1630" ,"Saku Gümnaasiumi asjaamiskord" : "index.php?id=2100" ,"SG kodukord" : "index.php?id=2133" }; var submenu_1646 = { "-" : "?id=1646","Vilistlased" : "index.php?id=1647" ,"Medaliga lõpetajad" : "index.php?id=1648" ,"Saku Vallakool" : "index.php?id=1650" ,"Saku 4. kl Algkool" : "index.php?id=1651" ,"Saku Tehaste Erakool" : "index.php?id=1652" ,"Saku Tehaste Algkool" : "index.php?id=1653" ,"Saku 4. kl Algkool(46-56)" : "index.php?id=1654" ,"Saku 7-kl kool" : "index.php?id=1655" ,"Saku 8-kl kool" : "index.php?id=1656" ,"Saku Keskkool" : "index.php?id=1657" ,"Saku Gümnaasium" : "index.php?id=1658" }; var submenu_1559 = { "-" : "?id=1559","Õppeaasta eesmärgid" : "index.php?id=1726" ,"Sündmused" : "index.php?id=1644" ,"Koolikorralduslikud dokumendid »" : submenu_1624 ,"Telefonid" : "index.php?id=1730" ,"Ajalugu »" : submenu_1646 ,"Asukoht kaardil" : "index.php?id=1582" }; var submenu_1662 = { "-" : "?id=1662","ÕE liikmed" : "index.php?id=1951" }; var submenu_1664 = { "-" : "?id=1664","Hoolekogu töökava 2015-2016 õppeaastal" : "index.php?id=1809" ,"Hoolekogu töökava 2016-2017 õppeaastal" : "index.php?id=2121" ,"Hoolekogu töökava 2017-2018 õppeaastal" : "index.php?id=2147" }; var submenu_1560 = { "-" : "?id=1560","Õpetajad" : "index.php?id=1660" ,"Töötajate tunnustamine" : "index.php?id=2101" ,"Kooli juhtkond" : "index.php?id=1661" ,"Õpilasesindus »" : submenu_1662 ,"Hoolekogu »" : submenu_1664 ,"Vilistlaskogu" : "index.php?id=1939" }; var submenu_1561 = { "-" : "?id=1561","Õppekava" : "index.php?id=1631" ,"Tundide ajad" : "index.php?id=1633" ,"Tunniplaan" : "index.php?id=1634" ,"Tunnijaotusplaanid ja gümnaasiumi õppesuunad" : "index.php?id=1632" ,"Eelkool" : "index.php?id=1635" ,"Gümnaasiumi kursuste ajad" : "index.php?id=1636" ,"Koolivaheajad ja trimestrid" : "index.php?id=1637" ,"Hindamine" : "index.php?id=1927" ,"Ühtsed nõuded vihikutele" : "index.php?id=1973" ,"Loovtööde, referaatide ja ainetööde koostamine" : "index.php?id=2028" ,"Uurimis- ja praktilise töö koostamine " : "index.php?id=1792" ,"Põhikooli valikained" : "index.php?id=2067" ,"Gümnaasiumiastme valikkursused" : "index.php?id=1871" ,"Riiklikud tasemetööd" : "index.php?id=1638" ,"Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamid" : "index.php?id=1639" ,"Üleminekueksamid" : "index.php?id=1642" ,"Järeleksamid" : "index.php?id=1965" ,"Statistika" : "index.php?id=1641" }; var submenu_1562 = { "-" : "?id=1562","Traditsioonilised üritused" : "index.php?id=1665" }; var submenu_1878 = { "-" : "?id=1878","Ainevõistlused 2007/2008" : "index.php?id=1882" ,"Ainevõistlused 2008/2009" : "index.php?id=1883" ,"Ainevõistlused 2009/2010" : "index.php?id=1884" ,"Ainevõistlused 2010/2011" : "index.php?id=1885" ,"Ainevõistlused 2011/2012" : "index.php?id=1918" ,"Ainevõistlused 2012/2013" : "index.php?id=1974" ,"Ainevõistlused 2013/2014" : "index.php?id=2038" ,"Ainevõistlused 2014/2015" : "index.php?id=2073" ,"Ainevõistlused 2015/2016" : "index.php?id=2130" ,"Ainevõistlused 2016/2017" : "index.php?id=2161" }; var submenu_1880 = { "-" : "?id=1880","Mälumängud 2009/2010" : "index.php?id=1886" ,"Mälumängud 2010/2011" : "index.php?id=1887" ,"Mälumängud 2011/2012" : "index.php?id=1920" ,"Mälumängud 2012/2013" : "index.php?id=1975" ,"Mälumängud 2013/2014" : "index.php?id=2060" ,"Mälumängud 2014/2015" : "index.php?id=2075" ,"Mälumängud 2015/2016" : "index.php?id=2131" ,"Mälumängud 2016/2017" : "index.php?id=2160" }; var submenu_2023 = { "-" : "?id=2023","Õpilastööde konkursid 2013/14" : "index.php?id=2061" ,"Õpilastööde konkursid 2014/2015" : "index.php?id=2076" ,"Õpilastööde konkursid 2015/2016" : "index.php?id=2129" ,"Õpilastööde konkursid 2016/17" : "index.php?id=2159" }; var submenu_1877 = { "-" : "?id=1877","Ainevõistlused »" : submenu_1878 ,"Mälumängud »" : submenu_1880 ,"Õpilastööde konkursid »" : submenu_2023 }; var submenu_2113 = { "-" : "?id=2113","Üleriigilised õpilasvõistlused 2016/17" : "index.php?id=2118" ,"Konkurss "Tegi pätti"" : "index.php?id=2134" ,"TTÜ Mektory tehnoloogiakursused" : "index.php?id=2135" ,"Õpilaste teadustööde riiklik konkurss" : "index.php?id=2137" ,"Proge Tiigri võistlus" : "index.php?id=2138" ,"Animafestival" : "index.php?id=2139" }; var submenu_1672 = { "-" : "?id=1672","Lugemisaastal ei saa kindlasti ka ilma kirjutamata! Kutsume koolinoori kirjutama inglise keeles " : "index.php?id=1797" }; var submenu_2155 = { "-" : "?id=2155","2108 a. õpilaste teadustööde riiklik konkurss " : "index.php?id=2156" ,"Üleriigilised õpilasvõistlused 2017/18" : "index.php?id=2162" ,"Harjumaa õpilasürituste kalender 2017/18" : "index.php?id=2163" }; var submenu_1563 = { "-" : "?id=1563","Õpilasesindus" : "index.php?id=1668" ,"Konkursside ja võistluste info 2016-17 »" : submenu_2113 ,"Kõrgkoolidelt põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasele" : "index.php?id=1943" ,"Kaotatud ja leitud asjad" : "index.php?id=1932" ,"Kasulik teada »" : submenu_1672 ,"Konkursside ja võistluste info 2017-18 »" : submenu_2155 }; var submenu_1611 = { "-" : "?id=1611","DailySõnumid" : "index.php?id=2153" }; var submenu_1613 = { "-" : "?id=1613","Puudumisest teavitamine" : "index.php?id=1707" ,"Teatis õpilase pikemaajalise puudumise korral" : "index.php?id=1709" ,"Õpilaste mõjutusvahendite rakendamise kord" : "index.php?id=1710" }; var submenu_1734 = { "-" : "?id=1734","märts 2009" : "index.php?id=1735" ,"aprill 2010" : "index.php?id=1808" ,"mai 2012" : "index.php?id=1944" }; var submenu_1564 = { "-" : "?id=1564","Toiduraha »" : submenu_1611 ,"Õpilasliinid" : "index.php?id=1612" ,"Õppetöölt puudumine »" : submenu_1613 ,"Stuudiumi abi" : "index.php?id=1674" ,"Tagasisideküsitluste kokkuvõte" : "index.php?id=1675" ,"Suitsuprii klass alustab" : "index.php?id=1720" ,"Küsitluste kokkuvõtted »" : submenu_1734 ,"Temperatuuri mõju õppetöö korraldamisele" : "index.php?id=1785" ,"Tegevus peatäide korral" : "index.php?id=2132" ,"Kaotatud asjad" : "index.php?id=1931" }; var submenu_1677 = { "-" : "?id=1677","5.-12.klasside konsultatsioonid" : "index.php?id=1706" ,"Algkooli konsultatsioonid (väike maja)" : "index.php?id=1701" ,"Algkooli konsultatsioonid (uus korpus)" : "index.php?id=2069" }; var submenu_1678 = { "-" : "?id=1678","Kasvatusrühma avaldus" : "index.php?id=1698" }; var submenu_1897 = { "-" : "?id=1897","Lapsevanem" : "index.php?id=1898" }; var submenu_1952 = { "-" : "?id=1952","Tervist kahjustavate ainete küsitlus" : "index.php?id=1962" ,"Teemanädala kokkuvõte" : "index.php?id=1963" ,"Teemanädala stendid " : "index.php?id=1964" }; var submenu_1896 = { "-" : "?id=1896","Mängud, mis muudavad meid paremaks" : "index.php?id=1899" ,"Mängude valmistamise kokkuvõte" : "index.php?id=1905" ,"Mängude valmistamise pildid" : "index.php?id=1912" ,"Minu õigused ja kohustused kokkuvõte" : "index.php?id=1911" ,"Koolikiusamise küsitlus" : "index.php?id=1913" }; var submenu_1829 = { "-" : "?id=1829","Märkan ja aitan 2010 " : "index.php?id=1831" ,"Märkan ja aitan kokkuvõte" : "index.php?id=1842" ,"Plakatid teemal koos on hea" : "index.php?id=1845" }; var submenu_1830 = { "-" : "?id=1830","Eeskuju nädal" : "index.php?id=1832" ,"Viisakuse kirjatööd" : "index.php?id=1833" ,"Küsitlus viisakusest" : "index.php?id=1836" ,"Psühholoogide loengud" : "index.php?id=1838" }; var submenu_2046 = { "-" : "?id=2046","Tugisüsteemi ennetustöö 2014/15" : "index.php?id=2047" ,"Tugisüsteemi ennetustöö 2013/14" : "index.php?id=2022" ,"Tugisüsteemi ennetustöö 2012/13 »" : submenu_1952 ,"Tugisüsteemi ennetustöö 2011/12 »" : submenu_1896 ,"Tugisüsteemi ennetustöö 2010/11 »" : submenu_1829 ,"Tugisüsteemi ennetustöö 2009/10 »" : submenu_1830 ,"Tugisüsteemi ennetustöö 2015/16" : "index.php?id=2112" }; var submenu_1566 = { "-" : "?id=1566","Aineõpetajate konsultatsioonid »" : submenu_1677 ,"Pikapäevarühmad »" : submenu_1678 ,"Õpiabi" : "index.php?id=1679" ,"Sotsiaalpedagoog" : "index.php?id=1697" ,"Algkooli sotsiaalpedagoog" : "index.php?id=1682" ,"Koolipsühholoog" : "index.php?id=1681" ,"Logopeed" : "index.php?id=1680" ,"Koolimeedik" : "index.php?id=1705" ,"Toitlustamine" : "index.php?id=1891" ,"Karjääriteenused »" : submenu_1897 ,"Loovusring" : "index.php?id=1889" ,"Tugisüsteemide ennetustöö »" : submenu_2046 }; var submenu_1818 = { "-" : "?id=1818","10.kl sisseastumistestile registreerimise teatis" : "index.php?id=1806" }; var submenu_1565 = { "-" : "?id=1565","Vastuvõtutingimused" : "index.php?id=1645" ,"Kooli vastuvõtu taotluse blanketid" : "index.php?id=1794" ,"Sisseastumistestid 10. klassi »" : submenu_1818 }; var submenu_2116 = { "-" : "?id=2116","Loodusõpetuse aktiivõppetunnid Saku Gümnaasiumi õpilastele" : "index.php?id=2125" ,"Erasmus+ "Local Health for Global Health: Care and Share"" : "index.php?id=2126" ,"Erasmus+ "Teaching Matters"" : "index.php?id=2127" ,"KEAT" : "index.php?id=2128" ,"Tagasi kooli 2016-17" : "index.php?id=2136" }; var submenu_1741 = { "-" : "?id=1741","Firmad 2012/2013" : "index.php?id=1953" ,"Firmad 2011/2012" : "index.php?id=1904" ,"Firmad 2010/2011" : "index.php?id=1747" ,"Õpilasfirmade laadalt" : "index.php?id=1762" ,"Õpilasfirmad 2014/15" : "index.php?id=2059" }; var submenu_2079 = { "-" : "?id=2079","Erasmus+ "Teaching Matters"" : "index.php?id=2080" ,"Rahvusvaheline projekt õpilastele Erasmus +" : "index.php?id=2081" ,"Rahvusvaheline projekt õpetajatele Erasmus+" : "index.php?id=2087" ,"Loodusainete projekt koostöös Nõmme Loodusmajaga" : "index.php?id=2082" ,"Jaapani klubi" : "index.php?id=2083" ,"Kaitse end ja aita teist 2015/16" : "index.php?id=2084" ,"Tagasi kooli 2015/16" : "index.php?id=2085" ,"YFU keeletuur 2015/16" : "index.php?id=2086" ,"Õpilasfirmad »" : submenu_1741 }; var submenu_2039 = { "-" : "?id=2039","2014-15 Suitsuprii klass" : "index.php?id=2040" ,"Kaitse end ja aita teist " : "index.php?id=2042" ,"SG olümpiamängud" : "index.php?id=2043" ,"Erasmus " : "index.php?id=2044" ,"Tagasi kooli" : "index.php?id=2055" ,"YFU keeletuur" : "index.php?id=2063" }; var submenu_1984 = { "-" : "?id=1984","Turvaline kool 2013" : "index.php?id=1985" ,"Prügihunt ja superjänes" : "index.php?id=1986" ,"2013-14 "Suitsuprii klass"" : "index.php?id=1991" ,"Tagasi kooli 2013-14" : "index.php?id=1995" ,"Euroscola" : "index.php?id=2002" ,"Ole nähtav" : "index.php?id=2003" ,""Värsked ideed Euroopale"" : "index.php?id=2005" ,"Projekt "Gerd Kanter läheb kooli"" : "index.php?id=2006" ,"Saku Gümnaasiumi olümpiamängud" : "index.php?id=2008" }; var submenu_1940 = { "-" : "?id=1940","Raamatupuu" : "index.php?id=1941" ,"Hea õpetaja kuu" : "index.php?id=1942" ,"Hoia end ja kaitse teist" : "index.php?id=1947" ,"Suitsuprii klass" : "index.php?id=1948" ,"Tagasi kooli" : "index.php?id=1949" ,"Tagasi kooli" : "index.php?id=1950" ,"Turvaline kool" : "index.php?id=1958" }; var submenu_1696 = { "-" : "?id=1696","Küsimused Eesti kohta" : "index.php?id=1746" }; var submenu_1756 = { "-" : "?id=1756","ENTRUM ideede genereerimise minikoolitus" : "index.php?id=1989" ,"Töövarjupäev 2013" : "index.php?id=1999" ,"Töövarjupäev 2012" : "index.php?id=1954" ,"Töövarjupäev 2011" : "index.php?id=1903" ,"Töövarjupäev 2010" : "index.php?id=1757" ,"Junior Achievement Eesti töövarjupäev" : "index.php?id=1820" ,"Tähed särama" : "index.php?id=1902" }; var submenu_1933 = { "-" : "?id=1933","Projektid 2008_2009" : "index.php?id=1934" ,"Projektid 2010_11" : "index.php?id=1937" ,"Projektid 2011-12" : "index.php?id=1938" ,"Suitsuprii klass" : "index.php?id=1719" ,"Kaitse end ja aita teist" : "index.php?id=1743" ,"COMENIUS »" : submenu_1696 ,"NORDPLUS" : "index.php?id=1761" ,"Koostööprojekt Linzi rahvusvahelise kooliga" : "index.php?id=1723" ,"EYP" : "index.php?id=1690" ,"Tallinn - meie pealinn" : "index.php?id=1800" ,"Tagasi kooli" : "index.php?id=1745" ,"Majandusõppe projektid »" : submenu_1756 ,"Projektid 2015-16" : "index.php?id=2078" }; var submenu_2144 = { "-" : "?id=2144","Erasmus+ õpetajatele" : "index.php?id=2145" ,"Erasmus+ Local Health for Global Health:Care and Share" : "index.php?id=2149" ,"KIK projekt" : "index.php?id=2148" ,"Markeerimisprojekt"Peatu, vaata, veendu"" : "index.php?id=2152" ,"Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" : "index.php?id=2154" }; var submenu_1567 = { "-" : "?id=1567","Projektid 2016-17 »" : submenu_2116 ,"Projektid 2015/16 »" : submenu_2079 ,"Projektid 2014-2015 »" : submenu_2039 ,"Projektid 2013/2014 »" : submenu_1984 ,"Projektid 2012-2013 »" : submenu_1940 ,"Lõppenud projektid »" : submenu_1933 ,"Projektid 2017-18 »" : submenu_2144 }; var menu = { "menu_1559" : submenu_1559 ,"menu_1560" : submenu_1560 ,"menu_1561" : submenu_1561 ,"menu_1562" : submenu_1562 ,"menu_1877" : submenu_1877 ,"menu_1563" : submenu_1563 ,"menu_1564" : submenu_1564 ,"menu_1566" : submenu_1566 ,"menu_1565" : submenu_1565 ,"menu_1567" : submenu_1567 };