Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Algkooli uudised Prindi
Tugisüsteemide nädal algkoolis
21.02.2012
Saku Gümnaasiumis toimunud tugisüsteemide nädala jooksul (23.- 27.01) oli lastel võimalik osa võtta mängust "Lapse õigused ja kohustused".

 Algklassidest osalesid mängus kõik klassid. Klassijuhatajad tutvustasid lastele töölehtede abil laste õigusi ja kohustusi, seejärel oli töölehtedel ülesanne leida olemasoleva õiguse juurde kohustus. Seda osa täideti klassides erinevalt, enamikes klassides oli see aruteluna kogu klassiga, kuid  oli ka osa klasse, kus grupisiseselt arutati ja pandi kirja, millised võiks laste kohustused olla. Töölehe viimase ja laste meelest kõige huvitavama osa viisid kõik klassid läbi rühmades. Lapsed otsisid koolimajja peidetud pilte, pidid vaatama, milline pilt millise õiguse või kohustuse juurde käib, ning said kokku lahendussõna - KOHUSETUNNE. Selle ülesande juures jäid mõned 1.klasside lapsed hätta, kuna lugemisoskus ei ole veel nii hea. Kokkuvõttes võib siiski öelda, et lastele mäng väga meeldis ning kõik klassid võtsid sellest aktiivselt osa.

 

                                                                           Sotsiaalpedagoog Inga Maasi