Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Algkooli uudised Prindi
„MÄRKAN JA AITAN” nädalad
08.11.2010
 Nädalate eesmärgiks on teadvustada õpilastele, õpetajatele ja koolitöötajatele kaaslaste märkamise ning aitamise tähtsust ning vajadust.
Saku Gümnaasiumis on MÄRKAMINE 2010-2011  õppeaasta märksõnaks.
 
Selle raames toimuvad 08.-19.11.2010 „MÄRKAN JA AITAN” nädalad. Vastavate nädalate eesmärgiks on teadvustada õpilastele, õpetajatele ja koolitöötajatele kaaslaste märkamise ning aitamise tähtsust ning vajadust.
 
Antud nädalatel toimuvad ühistegevused klassidele: märkamiste ja aitamiste leidmine koolikeskkonnas, orienteerumismäng ning plakati valmistamine.
Plakati teemaks on  „KOOS ON HEA”.
 
Ühistegevused on mõeldud klassijuhatajatundides läbiviimiseks.