Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Füüsikaviktoriin SPEKTER
21.04.2015
8. aprillil toimus rahvusvahelisele valguse aastale pühendatud veebipõhine füüsikaviktoriin "Spekter" 8., 9. ja 10. klassi õpilastele.
Viktoriin koosnes 42-st nelja valikvastusega küsimustest, millele vastamiseks oli
aega 30 minutit. Viktoriiniküsimustele vastamine nõudis teadmisi põhikooli
füüsika tasemel, kuid ainult faktiteadmiste tundmisest ei piisanud –
neid oli vaja rakendada reaalelulistesse situatsioonidesse, suhtuda
kriitiliselt juurde antud lisaandmete vajalikkusesse ning mitte lasta end
eksitada valele teele juhtivatest vastusevariantidest. Kiire lugemise ja
loogilise mõtlemise oskus oli kindlasti üks edu faktoritest. Viktoriinis
osales kokku 1120 õpilast.
Saku Gümnaasiumi õpilane Henri Harri Laiho saavutas 9. klasside arvestuses
456 õpilase hulgas 3. koha. Kõigi osalejate hulgas (8.-10. klass) andnuks
tema punktisumma 5. tulemuse.
Palju õnne Henrile!

füüsikaõpetaja Gerrit Kanarbik