Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
28. veebruaril toimus Jüri Gümnaasiumis Harju maakonna kunstiolümpiaad.
04.03.2015
Saku Gümnaasiumi esindajatest saavutasid 12.HU klassi õpilane MARLEEN EINO
1. koha gümnaasiumi vanuseastmes  ja 9.c klassi õpilane LAURA-MARIA
VAHIMETS 3. koha 7.-9.kl. vanusegrupis.

Mõlemad vanusegrupid pidid kohapeal lahendama keerulise kunstiajaloo
teadmisi nõudva testi. Punkte anti ka kodus ja kohapeal valminud loovtööde
eest.

Marleen Eino ja Laura-Maria Vahimets esindavad Saku Gümnaasiumit ka
vabariiklikul kunstiolümpiaadil 25. aprillil.

Eda Piisang, kunstiõpetaja