Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Head tulemused füüsika olümpiaadi piirkonnavoorus.
02.03.2015
Saku Gümnaasiumi 12 õpilast osalesid veebruari viimasel päeval füüsika
olümpiaadi piirkonnavoorus.
8. klassi õpilaste hulgas (kokku 15 õpilast) saavutas 6. koha Raiko Malsroos.
9. klasside arvestuses võitis esikoha ülekaalukalt suurima punktisummaga
Henri Laiho ja seda korralikus konkurentsis (kokku 31 osalejat). 6. koha
vääriliseks hinnati Liisa Marie Kerneri töö.
Gümnaasiumi õpilasi oli olümpiaadil vähe - kõigest 13. Hoolimata vähesest
osalejate hulgast saavutasid korralike punktisummadega kogu gümnaasiumi
arvestuses 2. koha Christer Lohk ja 3. koha Rainer Binsol (11. klassi
arvestuses vastavalt I ja II). 10.klassi arvestuses saavutas 1.koha Karl-Hendrik Leppik ja 12.klassi arvestuses 2.koha Liisi Raudväli.
Oma füüsika ülesannete lahendamise võimekuse panid proovile ka
Olav-Kristjan Kasterpalu (8. klass), Joosep Raudväli (9. klass), Helger
Õun (9. klass), Roomet Lunde (9. klass), Karl-Hendrik Leppik (10. klass),
Sten Ärm (10. klass) ja Liisi Raudväli (12. klass).
Kokku osales olümpiaadil 59 õpilast 12 Harjumaa koolist. Olümpiaadil oli
10 erinevas raskusastmes arvutusülesannet + 2 eksperimentaalset ülesannet,
millest arvesse läks vastavalt 5+1 suurima punktisumma saanud ülesannet.
Näiteks oli nii põhikooli kui gümnaasiumi töös ühes eksperimentaalses
ülesandes palutud ainult kahte tikku kasutades leida mitu protsenti
moodustab tikuväävli mass tiku kogumassist. Ülesande lahendamiseks tuli
ühte tikku teise suhtes kasutada nii mõõtevahendina, kui ka
tasakaalukeskmena ning peale saadud tulemustega läbiviidud arvutusi jõudma
tulemuseni, mis jäi 15% ja 25% vahele.
Suured tänud õpilasetele kes olümpiaadil osalesid ja olid eelnevalt valmis
selleks ka peale koolitunde lisatööd tegema!

Gerrit Kanarbik
Saku Gümnaasiumi
füüsikaõpetaja