Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Head tulemused üleriigiliselt esseekonkursilt
05.12.2014
Juba neljandat korda korraldas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) üldhariduskoolide 7.-12. klasside ja kutseõppeasutuste noortele esseekonkursi. 
Kodanikupäeva tähistamise raames toimunud esseekonkursid on paljusid õpilasi pannud mõtlema selle üle, mida tähendab neile Eesti Vabariigi kodanikuks olemine ja aktiivselt ühiskonnaelus osalemine. Tänavu arutleti erinevate Euroopa Liitu ja Eestit puudutavate küsimuste üle, mis on aktuaalsed seoses 10 aasta täitumisega Euroopa Liiduga ühinemisest.
Kuna esseede ja arutluste kirjutamine nõuab õpilastelt igapäevasest kõnekeelsest maailmast väljatulemist ja märkimisväärset pingutust seadmaks oma mõtteid analüüsitud vormi, on suur rõõm teatada, et koguni kuue meie kooli õpilase mõtteavaldused teemal „Eesti 10 aastat Euroopa Liidus“ said kõrgendatud tähelepanu osaliseks.
 
7.-9. klassi arvestuses tuli tublile III kohale Hanna-Marie Vabaoja 9. B klassist. 10.-12. klassi arvestuses näitasid kõrget mõttelendu abituriendid Mirjam Henno, II koht; Maret Lond ja Hanna-Katrin Krestinov, III koht ning eripreemiad said Lisanna Ots ja Reimo Loopere.
 
Äramärkimist väärib ka asjaolu, et Hanna-Katrin tuli auhinnalisele kohale ka kolm aastat tagasi, kui ta käis 9. klassis.
 
Aitäh kõigile kaasamõtlejatele ja palju õnne auhinnatud õpilastele!
 
Kristiina Noormets
ühiskonnaõpetuse õpetaja