Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
TÖÖVARJUPÄEV
17.11.2014
20 novembril 2014 a.
Saku Gümnaasium on liitunud Junior Achievement Eesti programmiga 2005/2006 õppeaastal.
 
Programmi üks osa on gümnaasiumi 11 klassis majandust õppivate õpilaste osavõtt Töövarjupäevast.
 
Junior Achievement Eesti korraldab töövarjupäeva juba 18 aastat ja see muutub noorte hulgas järjest populaarsemaks. Viimastel aastatel võtab sellest osa üle 2000 õpilase ja samapalju ettevõtjaid/spetsialiste /juhte.
 
Töövarjupäev annab noorele võimaluse heita pilk täiskasvanud eduka inimese “päristöö” olemusse. Õpilased näevad, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad.
Õpilane jälgib 4-5 tunni vältel varjuna ettevõtjat, juhti või spetsialisti tööpäeva protsessi sekkumata. Seega ei sega “töövari” jälgitava päevaplaani. Suurema kasu saamise eesmärgil jagab töötaja vastavalt oma võimalustele töö kohta infot. Kokkuvõtte kogetust teeb iga osaleja kaasõpilastele esitluse vormis.
 
Töövarjupäeva eesmärk on ergutada noortes inimestes huvi ettevõtluse ja majanduse vastu, aidata tajuda seost hariduse ja tulevaste karjäärivõimaluste vahel soovitud elukvaliteedi saavutamiseks.
 
Noortele huvi pakkuvad ametikohad leiavad nad enamasti ise, olles töövarjuks oma vanematele või pidades läbirääkimisi tuttavate või tuttavate tuttavatega. Samas oli võimalus kandideerida ka vabariiklikele kohtadele.
 
Talvi Järv
majandusõpetaja