Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Koolis toimus füüsika-keemia ainenädal
26.11.2013
18. - 22. novembril toimus füüsika-keemia ainenädal
 
Kolmapäeval, 20.11 toimus Saku Gümnaasiumis füüsika-keemia ühendatud koolivooru olümpiaad, kus kokku osales 52 õpilast.
Koolivooru tulemuste parimad saadetakse Saku Gümnaasiumit esindama Harju maakonna keemia- ja füüsika olümpiaadi piirkondlikesse voorudesse.
 
Tulemused klasside lõikes järgmised:
8. klasside arvestuses
Keemia
I    Henri Harri Laiho
II   Liisa Marie Kerner
III Renee Zirk
IV Andrei Printsev
V   Mattias-Markus Essenson
VI Helger Õun
 
Füüsika
I   Joosep Raudväli
II Andrei Printsev
III Helger Õun
IV Henri Harri Laiho
V Edvard Silberg
VI Mattias-Markus Essenson

 
Koondarvestuses
I   Henri Harri Laiho
II Andrei Printsev
III Joosep Raudväli
IV Helger Õun
V Liisa Marie Kerner
VI Mattias-Markus Essenson
 
9. klasside arvestuses
 
Keemia
I   Mai-Liis Vahemäe
II Benedikte Betrutis
III Ädu Arvisto
IV Kärt Koppel
V   Renate Selberg
VI Olivia Stella Salm
 
Füüsika
I   Madis Peterson
II Sten Ärm
III Karl Hendrik Leppik
IV Kärt Koppel
V   Benedikte Petrutis
VI Ädu Arvisto

Koondarvestuses
I   Benedikte Betrutis
II Kärt Koppel
III Madis Peterson
IV Sten Ärm
V Ädu Arvisto
VI Olivia Stella Salm
 
10. klasside arvestuses
 
Keemia
I   Rainer Binsol
II Joosep Noot
III Christer Lohk
IV Ott Seppo
V   Kardo Orav
VI Kevin Pressmann
 
Füüsika
I   Kevin Pressmann
II Rainer Binsol
III Kardo Orav
IV Joosep Noot
V   Christer Lohk
VI Ott Seppo
 
Koondarvestuses
I   Rainer Binsol
II Joosep Noot
III Kevin Pressmann
IV Christer Lohk
V Kardo Orav
VI Ott Seppo
 
11. klasside arvestuses
 
Keemia
I    Relika Linnjärv
II   Triin Gretel Tauk
III Liisi Raudväli
 
Füüsika
I   Indrek Valgma
II Liisi Raudväli
Koondarvestuses
I    Liisi Raudväli
II  Indrek Valgma

 
12. klasside arvestuses
 
Keemia
I   Karmen Suss
II  Martin Näks
III Reijo Olavi Komu
 
Füüsika
I   Karin-Liis Tambaum
II Erik Jõesaar

Samal päeval (20. novembril) 6.-7. tunni ajal toimus kooli aulas juba teist aastat järjest keemia-füüsika viktoriin, seekord Harjumaa 8.-9. klassi õpilastele. Viktoriinil osales kokku 17 neljaliikmelist võistkonda 10-st koolist. Eraldi võistkonna moodustasid õpilasi saatvad erinevate koolide õpetajad. Viktoriini küsimused olid seotud nii füüsika ja keemiaga, kui ka teadusega üldiselt. Akadeemilistele teadmistele lisaks oli oluline ka lai silmaring ja maailmas toimuvaga kursis olemine. Üritus kestis poolteist tundi, mille järel võistlejad said rohke kringliga keha kinnitada.
Viktoriin on saanud positiivset tagasisidet nii õpilastelt kui õpetajatelt ja ilmselt korraldame seda ka edaspidi teemanädala raames. 
Füüsika-keemia viktoriini parimad
 
I Saue Gümnaasium
II Kiili Kool
III Saku Gümnaasium
Andrei Printsev
Mattias Essenson
Sten Ärm
Ädu Arvisto
 
IV Saku Gümnaasiumi
Renee Zirk
Liisa Marie Kerner
Henri Laiho
Joosep Raudväli
 
V   Saku Gümnaasium
Olivia-Stella Salm
Benedikte Petrutis
Karl Leppik
Henri Petrutis
  
Neljapäeval, 21.novembril 7. tunni ajal ajal näidati füüsikaklassis 5. klassi õpilastele füüsikakatseid teemal "Vesi". 6. klassi huvilised tegelesid samal ajal kõrvalruumis keemia katsetega.
Veekatsetes meeldisid õpilastele enam need, kus ka ise sai kuidagi osaleda. Sellisteks olid näiteks klassikalised füüsikakatsed Pascali kuuliga vee pritsimine ja Cartesiuse tuukri  mõjutamine.
Keemia töötoas selgus, et ka kõigile tuntud ainetega (nt kriit ja äädikas) saab teha põnevaid katseid.
 
7.klasside loodusõpetuse ainetundides tutvustati ainenädalal keemilisi reaktiive ja nende abil omapäraste piltide nn. Runge maalide valmistamise tehnoloogiat
 
 
Füüsikaõpetaja Gerrit Kanarbik
Keemiaõpetaja Anna Kikkas
Keemiaõpetaja Merike Toompärg