Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Meie õpilased edukad üleriigilisel geograafia-alasel GIS päeva arvutiklassi võistlusel.
25.11.2013
20.11.2013. toimus Rahvusraamatukogus järjekordne üleriigiline geograafia-alane GIS päev.
Meie koolist osales seekord 7.klass
3 õpilast 7.klassist osales arvutikoolitusel ja sellele järgneval võistlusel. Õpilased õppisid, kuidas georefereerida vanu ( paber)kaarte ning kuvada neid ArcGIS tarkvaraga nende õigel geograafilisel positsioonil.
Edasi järgnes võistlus, kus õpilased tõid kaardid üle ArcGIS Online veebikeskkonda ja panid neist oma kaartidest kokku huvitava presentatsiooni kaardiloona.
Meie kooli esindanud õpilased olid väga tublid:
       
1. koha   saavutasid:
Aleks Adamson              - 7. klass
 Mark Anders Lepik       - 7. klass
 
3.   koha   saavutas:
Karl Joosep Heinla          - 7. klass
 
Palju õnne tublidele õpilastele.
 
Kersti Vissov
geograafiaõpetaja