Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Väga hea tulemus üleriigilisel inglise keele olümpiaadil
05.03.2013
1.-2. märtsil 2013.a.toimus Tallinna Ülikoolis üleriigilise inglise keele olümpiaadi lõppvoor 10.-12.klasside õpilastele. Harjumaa piirkondlikust voorust jõudis meie koolist ainsana lõppvooru 12.klassi õpilane Oliver Kuldmäe.
Olümpiaadi lõppvoor koosnes kirjalikust ja suulisest osast. Lühike kirjalik osa seisnes seisukohavõtus, mis tugines pildil. Suulise osa juurde asuti loositud paaridena. Ülesandeks oli improviseeritud ettekanne loosiga võetud teemal. Oponendi rolliks jäi ettekannet tähelepanelikult kuulata ja selle lõppedes esitada ettekandjale vähemalt kolm teemat ja/või ettekannet puudutavat küsimust. Ilmselgelt ei testitud suulise etteastega mitte üksnes keeletaset, vaid oluliseks osutusid ka noorte silmaring ja küpsus, enesekindlus ja eneseväljendus, argumenteerimis- ja avaliku esinemise oskus. Keel on taolise ülesande korral üksnes vahendiks oma teadmiste edastamisel ja oskuste näitamisel.
 
Meie abiturient Oliver Kuldmäe tuli üleriigilisel olümpiaadil 26,625 punktiga (30 võimalikust) viiendaks.
 
Erilist headmeelt valmistab ka tõsiasi, et parimast kümnest keeleoskajast õpib valdav enamus täiesti tavalises keskkoolis/gümnaasiumis. Seega on tõsise töö ja pühendumise korral võimalik jõuda suurepäraste tulemusteni igas koolis.
 
Oliveri väga head tulemust arvestatakse ülikooli sisseastumisel. Edu eksamiteks!
 
Taivi Õigus
inglise keele õpetaja