Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Hea tulemus geograafia teemapäeval maakonnas
17.02.2013
Meie kooli õpilased osalesid 14.02.2013. 8.kl. geograafia teemapäeval maakonnas Keila koolis kahe võistkonnaga.
Teise teemapäeva teemaks oli „ Kalad ja nende elukeskkond“. Lektoriks oli Eesti Maaülikooli professor Arvo Tuvikene.
Kohale oli tulnud üle maakonna 22 võistkonda 16 koolist.
Meie õpilased olid tublid. Saku Gümnaasiumi 1. võistkond saavutas maakonnas 3. koha (2. ja 3. koha omanik selgus Saku 1. ja Viimsi 1. võistkondade vahel alles pärast 5 ( ! ) lisaküsimust.
 
3. koha saavutanud Saku Gümnaasiumi 1. võistkonnas olid:
 
Benedikte Petrutis          - 8. klass
Renate Selberg                - 8. klass
Olivia- Stella Salm          - 8. klass
 
Võitjaid autasustati tänukirjade ja meenetega .
 
Tubli oli ka teine meie kooli võistkond: Mikk Bauer, Madis Peterson, Sten Ärm ( kõik 8.klass). Nemad said tubli esinemise eest tänukirjad ( punktide järgi saavutasid kuuenda summa).
 
Kiidan tublisid kooli esindanud õpilasi maakonnas!
 
 
Kersti Vissov
geograafiaõpetaja