Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
23.jaanuaril toimub koolis võõrkeeltepäev.
16.01.2013
Päeva raames toimuvad kunstiteemalised üritused vene ja inglise keeles.
Vene keel
Gümnaasiumi ja 9.klassi ainepäeva keskseks teemaks on Kunst. Kunstnike (Šiškin, Vereštšagin, Kiprenski, Aivazovski) elulugu ja loomingut ning vene kunstiga seotud muuseumeid (Tretjakovi galerii ja Ermitaaž) käsitletakse ainetundides. Kooli fuajeesse pannakse üles teemakohased stendid. Põhikoolis käsitletakse tuntud vene lasteluuletaja Tšukovski loomingut. Toimub luuletuste ja stseenide lugemise konkurss, esitletakse referaate.
 
Inglise keel
Gümnaasiumis on ainepäeva keskseks teemaks samuti Kunst. Briti ja Ameerika kunsti käsitletakse ainetundides. Põhikooli õpilaste poolt ainetundideks valminud audio-visuaalseid esitlusi Briti kuniglikust perekonnast näeb vahetundidel kooli fuajees. Kooli raadio on sel päeval vaid Briti muusika ja muusikute päralt.
7.-9.klassi õpilased saavad oma keeleoskusi proovile panna koolisisesel olümpiaadil. Parimad 5.-6.klassi luuletuste lugejad saavad esineda saaliüritusel Poem Reciting Contest.
 
 
Taivi Õigus
võõrkeele ainekomisjoni esimees