Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Füüsika-keemia ainenädala kokkuvõte
30.11.2012
Hetk nelja kooli sõprusviktoriinilt
19. - 23. novembril toimus meie koolis traditsiooniline Füüsika-keemia ainenädal
1. Esmaspäeval 19.11 toimus Saku Gümnaasiumis füüsika-keemia ühendatud koolivooru olümpiaad
Võrreldes möödunud aastaga osales sel aastal veelgi rohkem füüsika ja keemia- huvilisi noori - kokku 48 õpilast. Rõõmustav arv kinnitab jätkuvalt meie kooli loodusainete populaarsust. Koolivooru tulemuste parimad saadetakse Saku Gümnaasiumit esindama Harju maakonna keemia- ja füüsika olümpiaadi piirkondlikesse voorudesse.
Tulemused klasside lõikes järgmised:
8. klasside arvestuses

Keemia
 
I           Sten Ärm
II         Madis Peterson
III -IV Olivia Stella Salm
III -IV Benedikte Petrutis
V         Kaarel Käärid
VI        Ädu Arvisto
 
Füüsika
 
I   Karl–Hendrik Leppik
II Madis Peterson
III Sten Ärm
IV Ädu Arvisto
V Triin Tammaru
VI Renate Selberg
 
Koondarvestuses
 
I   Sten Ärm
II  Madis Peterson
III Ädu Arvisto
IV Benedikte Petrutis
V   Karl–Hendrik Leppik
VI Renate Selberg
 

 
9. klasside arvestuses

Keemia
 
I Rainer Binsol
II   Kertu Uiboleht
III Ott Seppo
IV Gert Möllits
V Christer Lohk
VI Greete Sügis
 
Füüsika
 
I     Kardo Orav
II    Rainer Binsol
III Kevin Pressmann
IV Kertu Uiboleht
V   Christer Lohk
VI Sandra Kogermann
 
Koondarvestuses
 
I   Rainer Binsol
II    Kertu Uiboleht
III   Kardo Orav
IV Christer Lohk
V   Ott Seppo
VI Kevin Pressmann
 

 
10. klasside arvestuses

Keemia
 
I    Relika Linnjärv
II   Liisi Raudväli
III Triin Gretel Tauk
 
Füüsika
 
I     Liisi Raudväli
II   Mirjam Henno
 
Koondarvestuses
 
I   Liisi Raudväli
II  Mirjam Henno
 

 
11. klasside arvestuses

Keemia
I   Martin Näks
II Karmen Suss
III Robert Kotsalainen
Füüsika
I Erik Jõesaar
 

 
12 klasside arvestuses

Keemia
 
I    Oliver Kuldmäe
II   Siim Soasepp
III Paul Tuurmann
Füüsika
 
I   Mattias Kõosalu
II Oliver Kuldmäe
 
Koondarvestuses
 
I   Oliver Kuldmäe
II  Mattias Kõosalu
 

 
2. Esmaspäeval 19.11. 6. tunni ajal   5. kl. ja teisipäeval 20.11. 7. tunni ajal  6. kl. huvilistele toimusid füüsikakatsed teemal "Õhk".
Kokku osales 36+30=66 õpilast. Mõlemal päeval tekitas kõige enam elevust katse nimega "Õhupalli surf". Kuuele õhupallile asetati tagurpidi pööratud klassilaud, mille
peale omakorda astus järjest õpilasi. 6. klassis osutus rekordiks 9 õpilast ja alles seejärel lõhkes esimene õhupall.
 
3. Teisipäeval 20.11 (2-5. tunnini) toimusid IDE: Praktilised tootearenduse töötoad 8.-11.kl. õpilastele.
Kokku osales ~50 õpilast. Ürituse eesmärk oli tutvustada õpilastele kui peatsetele tudengitele inseneeria, disaini ja ettevõtluserialasid, mida saab õppida Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Töötoad olid seotud tehnoloogiaõpetuse, majandusõpetuse ja füüsikaga ning nende vahendusel arendati õpilastes loovust, analüüsivõimet ja ettevõtlusvaistu. Õpilastele meeldis üritus, pakkus piisavalt põnevust ja hasarti. 
 
4. Kahel kolmapäevasel pärastlõunal 14.11 ja 21.novembril toimus 8.klasside õpilastele õppekäik Sakus asuvasse PMUK – i (Põllumajandusuuringute keskusesse)
Valmimas on temaatilised plakatid ja kokkuvõtted, mille eesmärk on jagada saadud kogemusi teiste õpilastega. Põllumajandusuuringute keskuses on viis laboratooriumit: agrokeemia, jääkide ja saasteainete, taimse materjali, taimetervise ja mikrobioloogia ning seemnekontrolli laboratoorium.
Oli hariv ja huvitav õppekäik.
 
5. 7.klasside loodusõpetuse ainetundides 21. - 25.11 tutvustati keemilisi reaktiive ja nende abil omapäraste võltsimiskindlate piltide – nn. Runge maalide valmistamise tehnoloogiat
Lastele üritus meeldis. Esimene kokkupuude keemiliste reaktiividega kunstilise rakenduse kaudu. Oli võimalus lõimida omavahel erinevaid õppeaineid: keemiat ja kunstiõpetust.
 
6. Reedel 23.11. 5.-6. tunni ajal toimus kooli aulas keemia-füüsika sõprusviktoriin
Kahes vanuserühmas (noorem: 8.-9.kl ja vanem 10.-12.kl.) osales kokku 10+10=20 neljaliikmelist võistkonda, s.h. 80 õpilast 4 – st koolist. Lisaks meie õpilastele astusid võistlustulle Saue Gümnaasiumi, Jüri Gümnaasiumi ja Kurtna Kooli noored. Tegemist oli hasartse, tempoka ja humoorika viktoriiniga. Väga lõbusaks tegevuseks osutus ka vastuste kontrollimine: näiteks üks võistkond pakkus oma vastuses, et fotol olev Tartu Ahhaa keskus oma uhkete kuppelkatustega on tegelikult Saku Gümnaasium.
Ürituse üldvõitjana mõlemas vanuserühmas üllatas meeldivalt Jüri Gümnaasiumi esindus. Väga tublid olid ka kõik teised koolid.
Viktoriinil avardus õpilaste silmaring ja oli võimalus harjutada meeskonnatööd. Võib kinnitada, et mainitud üritus pani meeldejääva punkti ainenädalale. Loodame, et sellest kujuneb edaspidi traditsiooniline üritus.
 
Füüsika-keemia viktoriini parimad

Põhikooli arvestuses
 
I Jüri Gümnaasium
II   Saku Gümnaasiumi 9.kl
            Christer Lohk
            Kertu Uiboleht
            Rainer Binsol
            Sandra Kogermann
III Saku Gümnaasiumi 8 kl.
            Olivia-Stella Salm
            Grete Ruberg
            Johann-Markus Pajuste
            Benedikte Petrutis
IV Saue Gümnaasium
V Saku Gümnaasiumi 8 kl.
            Madis Peterson
            Sten Ärm
            Karl Hendrik Leppik
            Ädu Arvisto
VI   Saue Gümnaasium
 
Gümnaasiumi arvestuses
 
I Jüri Gümnaasium 10/12
II Saku Gümnaasium 10kl./9 kl.
            Liisi Raudväli
            Mirjam Henno
            Joosep Noot
            Maria-Johanna Kollo
III Saku Gümnaasium 11kl.
            Martin Näks
            Reijo-Olavi Komu
             Robert Kotsalainen
             Erik Jõesaar
IV Saue Gümnaasium 10
V   Saue Gümnaasium 11
VI Saku Gümnaasium 12kl.
            Oliver Kuldmäe
            Paul Tuurmann
            Mattias Kõosalu
            Lennart Lind
 

 
 
7. 19.11-23.11. oli fuajees üleval Saku Gümnaasiumi õpilaste leiutiste näitus, mida kureeris G.Kanarbik
Tegemist oli ideekavanditega, mille eesmärgiks oli kellegi elu lihtsamaks muuta.
Kõige enam oli leiutisi, mis võimaldavad õpilastel vähema vaevaga koolis hakkama saada (spikrimasinad, isekirjutavad pastakad, teksti ettelugevad aparaadid). Palju oli ka tütarlaste iluprotseduure ja riietumist hõlbustavaid leiutisi. Eraldi kategooriatena oli veel välja toodud: hommikused äratajad, abilised koduste kohuste täitmisel, soojendavad esemed, mobiiltelefonide lisad ja veel mitteteostatavad leiutised
 
Täname kõiki kolleege, sõpruskoole, koostööpartnereid ja loomulikult kõiki aktiivseid õpilasi, kes aitasid kaasa keemia-füüsika ainenädala õnnestumisele!!!
 
Füüsika õpetaja Gerrit Kanarbik
Keemia õpetaja Anna Kikkas
Õppealajuhataja ja keemia õpetaja Merike Toompärg