Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Üheteistkümnendikud jagasid nõuandeid 9. ja 10. klasside õpilastele
09.10.2012
Möödunud õpetajatepäeval olid õpetajateks 12. klasside õpilased, kes viisid tunde läbi aineõpetajatena. Sõna said ka võtta 11. klassi õpilased, kelle eesmärk oli julgustada kümnendikke gümnaasiumiteel ning motiveerida üheksandikke pingutama gümnaasiumi nimel. Räägiti gümnaasiumi sisseastumiskatsetest, puudumistest, gümnaasiumi õppesuundadest, õpilasfirmadest, suhetest õpetajatega ning uurimustöödest ja sellega seonduvatest küsimustest. Üheksandike kuulajaskond oli väga rahulik ja vaikne ning esitati ka paar küsimust eelmainitud teemade kohta. Samuti selgus, et õpilased ei tea kindlalt, millisesse suunda tahaks minna, kuid loodame, et saime olla neile väikeseks abiks valikute tegemisel. Kümnendikud olid aktiivsed küsijad ning kuulasid kogemusi huviga, samuti tõid välja, et väga huvitav oli kuulata „eelkäija“ kogemusi, et valmistada end ette sarnasteks juhtudeks. Loodan, et selline kogemuste edastamise traditsioon jätkub ka edaspidises koolielus, sest õpilaselt õpilasele on hoopis midagi teistsugust kui õpetajalt õpilasele.
 
Marleen Valdmaa , 11. klass