Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Toimus lastevanemate üldkoosolek
20.11.2009
19.nov. toimus lastevanemate üldkoosolek. Koosolekul valiti uued hoolekogu liikmed.

Lastevanemate üldkoosolek 19.11.2009

 

 

Neljapäeval, 19.novembril toimus lastevanemate üldkoosolek.

Koosoleku tervitussõnad ütles Saku Gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets.

 

Koosoleku ettekandeid alustas kooli hoolekogu esimees Aare Järvelaid, kes andis ülevaate hoolekogu senisest tööst (tutvuda on võimalik hoolekogu protokollidega http://www.saku.edu.ee/hoolekogu?lt;/a> ). Koosolekul toimus ka uute hoolekoguliikmete valimine. Kandidatuure oli ülesse seatud viis ning nendest valituks osutus: Helen Türkson, Ants Noot, Triin Õunapuu ja Tiit Vahenõmm.

 

Järgmisena esines Jose Maria Camean Vanalinna Hariduskolleegiumist, kes rääkis teemal „Kasvatus, kelle missioon?”. Lektori esinemisest jäi kõlama mõte, et lapsi peavad kasvatama esmalt vanemad ning kool saab toetada neid selles töös. Kui kooli ja lapsevanema suhe on tugev, siis läheb lapsel ka hästi.

Igast lapsest saab nii palju ja selline, kui tema vanemad temast ootavad. Praegusel ajahetkel on lastel neli kasvatajat, mõjutajat: vanemad, kool, sõbrad ning meedia (internet). Lapsed kujundavad enda iseloomu läbi selle, mida nad näevad, kuulevad ja mida nad on korduvalt juhtunud nägema.

 

Lapsevanem Kalev Pihl rääkis auditooriumile interneti ohtudest, tuues huvitavaid näiteid elust enesest. Ta tutvustas „interneti religiooni” ning purustas selle usu alustalad, milleks arvatakse olevat: anonüümsust, privaatsust, kustutamise võimalikkus. Lektor võrdsustas interneti „Raekoja platsiga” kui avaliku ruumiga, kus kõik võivad näha, mis seal toimub. Kalev Pihl rääkis ka küberkiusamisest ning sellest, et lapsed sageli ei pöördu oma vanemate poole, et sellele probleemile lahendust leida. Põhjuseks on tihti vanemate enda teadmatus vastavatest ohtudest ning lapsed on sageli targemad arvuti ja interneti kasutajad kui lapsevanem.

 

Saku Gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets andis ülevaate koolis toimuvast, mis on tehtud, tehakse ning plaanis tulevikus teha.

 

Viimasena sai sõna Saku Gümnaasiumi tugisüsteemide juht- sotsiaalpedagoog Riin Fingling, kes tutvustas lühidalt inimesi, kes töötavad koolis laste heaks: algkoolis sotsiaalpedagoog Inga Maasi, psühholoog Ingi Roos, logopeed Pille Elmre, parandusõppe õpetajad Kaire Põld, Riina Viira ja kõneleja Riin Fingling.

 

Koosolek oli pikk kuid huvitav.

Tänud esinejatele ja osalejatele, kes väga kannatlikult selle pika õhtu ühiselt veetsid!