Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Viisakus on tarkus
19.11.2009
Viisakus on tarkus, järelikult on ebaviisakus...
 „Viisakus on tarkus, järelikult on ebaviisakus rumalus.”   (Artur Schopenauer, 1788-1860 ).
 
 
2009/10 õppeaastal on Saku Gümnaasiumis käimas programm „Viisakus”. Programmi eesmärgiks on teadvustada õpilastele, koolitöötajatele ja teistele kooliga kokkupuutuvatele inimestele HEADE SÕNADE, sealhulgas viisakusväljendite mõju ja viisakat käitumist.
Eesmärgiks on kaasata erinevatesse tegevustesse võimalikult palju õpilasi, õpetajaid ja teisi kooli töötajaid.
 
„Viisakuse” projekti raames teadvustatakse ja tutvustatakse algkoolis „häid sõnu” ja viisakust erinevate õppetundide raames ning klassides on tehtud „Hea sõna” stendid, mis enne jõule jõuavad klassist välja koridoride peale. Samuti on algklassides käsil „Hea sõna raamatu” koostamine, mida ka kõik teised õpilased näitusel näha saavad. Põhikooli ja gümnaasiumi osas on plaan korraldada kirjanduslik konkurss, kuhu oodatakse osalema kas raamatu, jutu, luuletuse või esseega.
 
Üks kõiki koolis olijaid puudutav osa projektist on 7.-11.detsembrini käiv „Hea eeskuju nädal”. Sellel nädalal palume olla oma käitumises eeskuju andvad, sest hea eeskujuga on võimalik ka teiste käitumist mõjutada.
 
Koolis viiakse õpilaste seas läbi küsimustik viisaka käitumise ja ropendamise kohta, et välja selgitada, kas ja mil määral roppude sõnade kasutamine on levinud ja kas see on õpilaste jaoks probleemiks.
 
Üks osa projektist on ka ebaviisakate väljendite lahtimõtestamine ja meedia mõju.
 
Viimasel veerandil on plaanis korraldada „ropendamise vaba päev” ning „ropendamise vaba päeva” plakatikonkurss.
 
„Viisakuse” projekt haarab väga palju õpilasi, õpetajaid ja ka väljaspool kooli olevaid inimesi: lapsevanemaid, sõpru, tuttavaid. Sõna ja eeskujuga on võimalik nii mõndagi muuta ja eelkõige muuta iseennast. Kui head sõna ja viisakust meelde tuletada, nii mõnigi laps saab sellest targemaks ja kui juba ükski laps ja täiskasvanu on targemaks saanud, on see projekt olnud edukas.