Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Emakeeleolümpiaad keele ja arvutiga
07.02.2012
20. jaanuaril toimus Kose Gümnaasiumis maakondlik emakeeleolümpiaadi eelvoor, teemaks „Keel ja arvuti“.
Saku Gümnaasiumist asus Kose poole julgelt teele 12 õpilast. Kuna olümpiaadi teema oli niivõrd lai, oli hinges paras ärevus (võib-olla õpetajal karva võrra rohkem kui õpilastel).
 
Ärevus saavutas oma haripunkti, kui ühe ülesande tööjuhendiks oli välja pakutud järgmist: „Keeleveebi otsimootoriga on võimalik otsida lisaks sõna põhivormile (lemmale) ka sõna morfoloogilise koostise põhjal. Allpool esitatud laused on saadud vastusena päringule, millega otsiti konstruktsiooni, mis koosneks ühest teatud tegusõna (mis tahes vormis) ja teatud kindlas vormis tegevusnime ühendist (tegevusnimed on tegusõna ma- ja da-vormid). Keeleveebi lisatud morfoloogilises informatsioonis on aga vigu, sest sõnade vormiline (morfoloogiline) info on saadud statistilise ühestamise põhjal ning inimene ei ole seda käsitsi üle kontrollinud. Allpool esitatud lausete hulgas on seega nii õiged kui vigased vastused esitatud päringule. Mis konstruktsiooni otsiti? Millega ei saanud morfoloogiaanalüsaator hakkama?“
 
Õnneks pole õpilased argade killast ning nii asutigi julgelt maadlema kõhedust tekitavate tööülesannetega.
 
Ja meie koolist olid vanuseastmeti parimad:
Benedikte Petrutis (maakonnas 5. koht)
Rain Alev (maakonnas 10. koht)
Johanna Rõigas (maakonnas 8.-9. koht)
 
Igal juhul tänud, au ja kiitus ka teistele julgetele, kes osalesid: Kaarel Käärid, Marlene Raal, Stella-Olivia Salm, Sten Ärm, Tuuli Helind, Ädu Arvisto, Claus Oliver Pajuri, Britt Rosenberg ning Raune Kobin.
 
 
Veiko Klaan
eesti keele õpetaja