Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Füüsika-keemia ainenädala kokkuvõte
06.12.2011
Traditsiooniliselt toimus meie koolis 21. - 25.novembrini füüsika-keemia ainenädal
1. Kolmapäeval 16. novembril toimus 9.a. , 9b. ja 9c. klasside 15 – le tublimale õpilasele õppekäik Premia Tallinna Külmhoone AS - i jäätisevabrikusse
 Õpilastele õppekäik jäätisevabrikusse meeldis. Tutvuti jäätise tootmise tehnoloogiaga, tootmisliinidega ja samuti tehti jäätisega suu magusaks. Õpilased nägid, et õppides koolis hästi võivad nad tulevikus töötada tootmisdirektorina või tootearendusjuhina ja halvasti õppides tuleb leppida näiteks liinitööliste füüsiliselt raske ja vähetasustatud elukutsega. Õpilasi saatis Karli Klaas.
2. Kolmapäeval 16. novembril toimus 10., 11a, 11b. klasside 24 – le tublimale õpilasele õppekäik KBFI – sse (Keemilise- ja Bioloogilise Füüsika Instituut)
Õpilased tutvusid kõrgetasemeliste uurimislaborite tööga ja katseseadmetega. Õppekäigu tulemusel veenduti, kui palju tuleb õppida reaal- ja loodusaineid, et midagi märkmisväärset saavutada kaasaja teadusmaastikul. Samuti oli võimalus teada saada, et tõsiste töösaavutuste ja väljakutset pakkuva töökoha nimel ei pea sugugi  lahkuma Eestist. Ka kodumaal on olemas põnevaid rahvusvaheliselt tunnustatud laboreid ja potentsiaalseid võimalikke huvitavaid õppimisasutusi ja töökohti. Õpilasi saatis Laive Jürimaa.

3. Esmaspäeval 21. novembril toimus Saku Gümnaasiumis nutikamatele keemia-füüsika tundjatele füüsika-keemia ühendatud koolivooru olümpiaad
Kokku osales 36 õpilast, mis kinnitab jätkuvalt meie kooli loodusainete populaarsust. Koolivooru tulemuste põhjal tehakse valik õpilastest, keda saadetakse Saku Gümnaasiumit esindama Harju maakonna piirkondlikusse keemia- ja füüsika olümpiaadi vooru.
Tulemused klasside lõikes järgmised:
 
KEEMIA OLÜMPIAAD:
8. klass:
1. Rainer Binsol
2. Christer Lohk
3. Cardo Orav
Väga tublid olid ka ülejäänud osalejad, kellest paremad pääsevad samuti edasi järgmisesse vooru: Anne-Liis Kasterpalu, Liisa-Maria Kruusenvald, Kevin Pressmann, Sandra Kogermann, Anderon Pilt, Janeli Štaub ja Kert Kukk
 
9. klass:
1. Liisi Raudväli
2. Kätriin Kukk
3. Greteliis Salo
Väga tublid olid ka ülejäänud osalejad, kellest paremad pääsevad samuti edasi järgmisesse vooru: Kaspar Uuselu, Mirjam Henno, Triin Gretel Tauk, Mari-Liis Duglas, Merika -Ethel Triik , Hanna-Katrin Krestinov
 
10. klass
1. Triin Evard
2. Karin-Liis Tambaum
3. Martin Näks
Väga tublid olid ka ülejäänud osalejad, kellest paremad pääsevad samuti edasi järgmisesse vooru: Reijo Olavi Komu, Andro Halliko, Karmo Kirss, Sandra Järv , Georg-Sebastian Kraas, Argo Sikk ja Tõnis Piip
 
11 klass – kõik õpilased reaalharust
1. Lennart Lind
2. Mattias Kõosalu
3. Oliver Kuldmäe
Väga tublid olid ka ülejäänud osalejad, kellest paremad pääsevad samuti edasi järgmisesse vooru: Siim Soasepp, Marten Liivik, Paul Tuurmann ja Kristin Kõva
 
FÜÜSIKA OLÜMPIAADI TUBLIMAD:
8. klass:
1. Kardo Orav
2. Rainer Binsol
3.-5. Janeli Štaub , Liisa-Maria Kruusenvald, Anne-Liis Kasterpalu 
Tublid osalejad olid lisaks: Anderon Pilt, Kevin Presmann, Kert Kukk, Christer Lohk ja Sandra Kogermann
 
9. klass:
1.-2. Kätriin Kukk ja Kaspar Uuselu
3. Mirjan Henno
 
10.klass:
1. Andro Halliko
2.  Karin-Liis Tambaum
3. Georg-Sebastian Kraas
 
11. klass:
1. Paul Tuurmann
 
 4. Kolmapäeval 23.novembril toimus 8a. , 8b. ja 8c. klasside 45 – le tublimale õpilasele õppekäik Sakus asuvasse PMUK – i (Põllumajandusuuringute keskusesse)
Valmimas on temaatilised plakatid ja kokkuvõtted, mille eesmärk on jagada saadud kogemusi teiste õpilastega.
Põllumajandusuuringute keskuses on viis laboratooriumit: agrokeemia, jääkide ja saasteainete, taimse materjali, taimetervise ja mikrobioloogia ning seemnekontrolli laboratoorium.
Jääkide ja saasteainete laboratooriumis tegeletakse mükotoksiinide analüüsimisega taimset ja loomset päritolu toidus ja söödas. Laboris on kolm sektorit: taimekaitsevahendite sektor, mükotoksiinide sektor ja metallide analüüside sektor. Analüüsitakse ka taimekaitsevahendite jääke, raskemetalle ja toidulisandeid. Keskusesse toodud proovid peenestatakse. Kromatograafi abil eraldatakse proov molekulideks, et näha, mis aineid proov sisaldab. See on kõige keerulisem labor põllumajandusuuringute keskuses ja kõik selle tegevused kontrollitakse.
Taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumis uuritakse taimedel esinevaid haigusi, eriti seenhaigusi. Kuid ka bakter ja viirushaigusi. Labor on garantiinlabor ning seal uuritavad haigused on keskkonnale ohtlikud. Määratakse ka taimekahjureid, nagu näiteks kartulile eriti ohtlik kartuli-kiduuss.
Seemnekontrolli laboratooriumis määratakse seemnete ja põllukultuuride puhtust, idanevust, niiskust, teiste taimede seemnete sisaldust, eluvõimet, 1000 seemne kaalu, seemnetel esinevaid haigusi ja kahjurite sisaldust. Uuringutes kasutatakse idanevuskappe, et saavutada seemnete idanemiseks sobivaid tingimusi kiiresti.
 
Oli hariv ja huvitav õppekäik. Kahjuks ei jõudnud kõiki asutuse laboreid külastada. Seega loodetavasti on võimalus tulevikus sinna tagasi minna ja veel midagi uut näha ja kuulda. Õpilasi saatsid Karli Klaas, Carmen Roomets ja Anna Kikkas.
 
5. Ajavahemikul 21. - 25. novembrini tutvustati keemilisi reaktiive ja nende abil omapäraste võltsimiskindlate piltide – nn. Runge maalide valmistamise tehnoloogiat 7a. , 7b. ja 7c. klasside õpilastele loodusõpetuse ainetundides
 
Lastele üritus meeldis väga. Esimene kokkupuude keemiliste reaktiividega kunstilise rakenduse kaudu. Oli võimalus lõimida omavahel erinevaid õppeaineid: keemiat ja kunstiõpetust. Õpilaste valminud tööd pannakse üles väikeseks näituseks III korruse lühikese tiiva stendile.
 
6. Reedel 25. novembrini toimusid 3.-6 tunnini.  IDE: Praktilised tootearenduse töötoad gümnaasiumiastme õpilastele.    
Kokku osales ligi 50!!! 10.- 12.kl. õpilast. Ürituse eesmärk oli tutvustada õpilastele kui peatsetele tudengitele inseneeria, disaini ja ettevõtluserialasid, mida saab õppida Tallinna Tehnikaülikoolis ja Eesti Kunstiakadeemias. Töötoad olid seotud tehnoloogiaõpetuse, majandusõpetuse ja füüsikaga ning nende vahendusel arendati õpilastes loovust, analüüsivõimet ja ettevõtlusvaistu. Õpilastele meeldis üritus, pakkus piisavalt põnevust ja hasarti. Ootamatult suure populaarsuse tõttu planeerime sama üritust korrata järgmiselgi aastal.
 
Täname kõiki kolleege ja aktiivseid õpilasi, kes aitasid kaasa keemia-füüsika ainenädala ladusale sujumisele!!!
 
Anna Kikkas
keemiaõpetaja