Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Keemia lahtine võistlus
15.11.2011
Laupäeval, 5.novembril toimus Eesti koolinoorte 18. keemia lahtine võistlus.
Raskusastmelt on keemia lahtine võistlus võrreldav keemia olümpiaadi piirkondliku vooruga. Meie kooli esindas nooremas vanuserühmas (9.-10.klass ühise arvestusega) 3 õpilast 9.klassidest. Parima tulemuse 90 osaleja hulgast üle terve vabariigi saavutas 9. kl. õpilane Keijo Kapp, kes saavutas väga tubli 38. koha.
Peamisteks konkurentideks olid Eesti tuntumad süvaõppega koolid. Märkimist väärib ka asjaolu, et Keijo Kappi tulemus eraldivõetuna 9. klasside pingereas oli vabariigis 13.koht ning väljaspool Tallinna oli Harjumaa koolidest Saku Gümnaasium ainukesena esindatud kool antud võistlusel.
Väga tublid olid samuti ka .9 kl. õpilased Kaspar Uuselu  ja Liisi Raudväli .
 
Kõik kolm said hea ajutöö eeltreeningu eesseisvateks keemiaolümpiaadi kooli- ja piirkonnavoorudeks ning toreda kogemuse lahendada pingutust nõudvaid ülesandeid. Päriselus tuleb keerukaid ülesandeid lahendada oi kui palju ....
 
Anna Kikkas
keemiaõpetaja