Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Programm KOHTUME METSAS
03.10.2011
Saku Gümnaasiumi 6A klassi õpilased osalesid  loodusõppeprogrammis KOHTUME METSAS
28.09.2011 toimus RMK Viimsi looduskeskuse poolt rahastatud  6. klassidele suunatud loodusõppeprogrammi KOHTUME METSAS metsapäev.
 
Buss viis õpilased Keila kanti Leholasse, kus jätkus jalgsiretk metsas. Metsaretkel õpetati tundma metsakooslust, anti teadmisi metsarinnete kohta. Arutleti metsa kui väärtuse ja selle kaitsmise ning taastamise üle. Koos mängiti õppemänge, täideti praktilisi ülesandeid ja tehti rühmatööd RMK Viimsi looduskeskuse juhi Sirli Viljari juhendamisel. Üsnagi pikk loodustund lõppes lõkke juures, kus kehakinnitust saadi ja päevast kokkuvõte tehti.
Õpilased arvasid, et selline Viimsi RMK rahastatud metsapäev andis kõigile juurde tarkust ja ka soodne ilm oli tervistav.
 
Aitäh toreda metsapäeva eest RMK-le
 
Grupijuht  oli õpetaja Laive Jürimaa
Saatjaks 6A klassiuhataja Anneli Pihl