Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Loodusnädal koolis
02.05.2011
Loodusnädala tegevused 2.- 6.mail
  • 4.-6.05 12. kl stendiettekanded inimese teemal.
  • 7. kl referaatide näitus „Vähetuntud kalad“ (bioloogia klassis).
  • 3.- 5.05 Potipõllunduse ja toataimede paljunduse näitus.
  • Õuetunnid ainetundide ajal: 6. kl õppekäik metsa,  7. kl linnuvaatlus, 8.kl liikluseintensiivsuse jälgimine, 9.kl fenoloogiline vaatlus, 11. kl vahemaade mõõtmine looduses.
  • Külaskäik EVIKA-sse 5. klassiga: 2.05 3. tund 5A, 4.05 5. tund 5B ja 5C
  • 6.05 Loodushuvilistele õpilastele metsanädala üritus Rabivere metskonnas (20 õpilast erinevatest klassidest).
  • Koolisisene arvutipõhine bioloogiaolümpiaad 5.-9. klassile (bioloogia- ja arvutiõpetuse tundide ajast).
  • 5.05 Vee kvaliteedi ja elustiku 1. uuring KIK projekti „Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused“ raames.