Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Saku gümnaasiumi õpilased osalesid edukalt Informaatikaviktoriinis Kobras!
18.11.2010
Juunorite ( 9. – 10. kl) grupis osales 685 õpilast üle vabariigi. Saku Gümnaasiumist olid esimese saja seas Rasmus Lilleorg 10 a klassist 70. kohal, Katrin Sõber 10 klassist 87. kohal.
 
Seeniorite ( 11. – 12.kl) grupis osales 626 õpilast. Esimese saja sees olid Ago Allikmaa 12.a kl - 8.koht, Argo Maripuu 12.a kl – 35. koht, Kristin Reiman 11.a kl – 37. koht, Martin Tsirna 11.a kl – 59. koht, Krista Kekk 12 .a kl – 73. koht, Rauno Nõmmiko 12 a.kl – 75. koht.
 
Võistlus toimus Miksikese keskkonnas kontrolltööna. Ülesannete lahendamiseks oli aega üks koolitund (45 minutit). Viktoriin "Kobras" ei eelda programmeerimisalaseid eelteadmisi. Ülesannete temaatika hõlmab arvutikasutusoskust, arvutitega seonduvat matemaatikat, arvutite ajalugu, riistvara, tarkvara, arvutieetikat jmt. Sellisena toimus võistlus Eestis viiendat korda.
 
Lidia Uuselu
informaatikaõpetaja