Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Toimus 7. ja 8. klasside ühine klassijuhatajatund
12.11.2010
Maksu- ja Tolliamet lektorid andsid 9.novembril  7. ja 8.klasside õpilastele maksundusalast ja tollialast teavet.

Tunni toimumise tulemusena teab nüüd loengut kuulanud õpilane, milleks on  maksud vajalikud, kuidas toimub maksude haldamine ning mis juhtub siis, kui makse enam ei makstaks, kuidas on tollipiiride ületamine kaubakoguste osas lubatud, mida peab reisimisel teadma ja palju muud. On oluline, et peatselt iseseisvasse elukorraldusse siseneja saaks juba enne teada, millised kohustused teda ühiskonnaliikmena ees ootavad, millised õigused tal on ja milliseid ohte kujutavad ümbrikupalgaga nõustumine või keelatud kauba
reisilt üle piiri toimetamine.

 

Laive Jürimaa

7B klassijuhataja