Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Õppekäigud TÜ Teaduskooli uurimislaborisse
05.10.2017
Tartu Ülikooli Chemicumis on juba terve aasta tegutsenud TÜ teaduskooli Uurimislabor, kus klassitäis õpilasi saab ehtsas teaduslaboris kehastuda teadlasteks-uurijateks, et lahendada huvitavaid, elulisi probleeme erinevate loodusteaduslike eksperimentide abil.
Tartu Ülikooli tudengite ja doktorantide lahkel ja asjatundlikul juhendamisel süvenevad õpilased kolmeks-neljaks tunniks uuringutesse, saades nii põneva ja sisuka kogemuse laboriteadlase elukutsest. Nad ammutavad uusi teadmisi loodusainetes ja kinnistavad vanu, omandavad uurimuslikke oskusi, arendavad käelist osavust ja koostööd, õpivad seostama füüsikat, keemiat ja bioloogiat omavahel ning matemaatika ja IT võimalustega. Uurimislabori õpiprogrammid on välja töötatud koostöös loodusteaduste olümpiaadide korraldajatega, silmas pidades kehtivat õppekava. Tegevust jätkub nii põhikooli vanemale astmele kui ka gümnasistidele.

Saku Gümnaasiumi õpilased osalevad TÜ Teaduskooli uurimislaboris
18.oktoobril – 10.klassi reaalsuund;
2.novembril – 8. – 9. klasside õpilaste rühm.