Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Saku vallavalitsuse PPRESSITEADE
24.05.2017

Saku vallavalitsuse PPRESSITEADE

24.05.2017

 

 

 

Saku kooli gümnaasiumi osa saab uue maja
„Siia saagu gümnaasium!“ võttis laiapõhjalise koolikohtade arutelu tulemuse kokku Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots, näidates praegusele vallamajale, mis on kavas renoveerida Saku koolile gümnaasiumiosa tarvis. „Sammastega maja, aadressiga Teaduse 1 – mis saaks veel paremini kõlada.“
Uuele hoonele pani vallajuhte mõtlema järjest suurenev õpilaste arv – kui praegu õpib Saku koolis 1110 õpilast, siis sügisel on lapsi juba 1200 ja järgmisel aastal pea 1300 ning siis enam praegusesse koolimajja ära ei mahu. „Sakus antakse kvaliteetset haridust, oleme pingereas aastaid esimese 50 kooli seas ja seetõttu oleme volikogus otsustanud, et gümnaasiumihariduse andmine peab siin jätkuma. Kui riigil Saku jaoks gümnaasiumi ei jagunud, siis teeme selle ise,“ vahendas Ots.
„Riigigümnaasiumid on näidanud, et gümnaasiumiõpilastele omaette keskkonna loomine on end igati õigustanud, seda nii õhkkonna kui koolikorralduslikus mõttes. Õpilased saavad täiesti uue hingamise ning võimalik on rakendada erinevaid õppevorme. Gümnaasiumi kasvades on võimalik pakkuda ka rohkem valikaineid,“ ütles Saku Gümnaasiumi direktor Ulvi Läänemets. 
Vallajuhid vaagisid põhjalikult, kas ehitada gümnaasiumile uus maja või renoveerida vana. Pärast eri osapoolte kaasamist ning plusside miinuste kokku lugemist, jõuti otsusele, et enne uue ehitamist tuleb olemasolevad hooned võimalikult otstarbekalt ära kasutada. Säästetud eurod võimaldavad vallal teostada ka teised järgmisele kolmele aastale kavandatud suured projektid, nagu uue spordikeskuse ja tervisekeskuse ehitus, lasteaia laiendamine ning ulatuslik vee- ja kanalisatsioonivõrgu rajamine.
„Pealegi on see hoone koolimajaks ehitatud – kõrged laed, avarad trepikojad, suur saal,“ iseloomustas volikogu esimees 1957. aastal Maakorralduse ja Maaparanduse Tehnikumi tarbeks ehitatud hoonet. „Kindlust andis ka see, kui nägime, kui hästi Jõgeva Riigigümnaasium end sarnasesse majja sisse on seadnud.“
Saku Valla Majana tuntud hoones asuvad peale vallavalitsuse veel Saku valla huvikeskus, noortekeskus, raamatukogu, Omniva teeninduspunkt ning mitu erafirmat. „Kavandatav kolme paralleeliga 324 õpilasega gümnaasium võtaks nii palju ruumi, et hoones saaksid jätkata täies mahus raamatukogu, huvikeskus ja Omniva,“ ütles Saku vallavanem Tiit Vahenõmm.
Kuna suur osa huvikeskuse tegevusest jääb õhtusesse aega, siis saavad vallavanema sõnul huviringid selles majas edasi toimetada, kuid ilmselt tuleb leida neile ruume ka mujal. Samuti on poliitikute soov, et hoone suur saal jääks ka edaspidi valla esindussaaliks, kus saab korraldada kontserte, aktusi ning kus saavad etendusi anda ka teatrid.
„Vallavalitsus ja hoones rentnikena tegutsevad ettevõtted peavad aga välja kolima,“ nentis vallavanem ja lisas. „Vallavalitsusele lähiaastatel uut maja ehitada kavas pole, vaid otsime rendipindu. Oma otsingute käigus tekkinud kontakte jagame kindlasti ka praeguste rentnikega. Meie jaoks on oluline ja otsime võimalusi, et need meie oma valla inimestele teenust pakkuvad oma valla ettevõtted saaksid Sakus ikka jätkata.“
Hoone projekteerimine juba käib. Ehitus peaks vallavanema sõnul algama aasta lõpus või uue alguses ning lõppema 2018. aasta lõpus.
Lisainfo:
Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots, tanel.ots@sakuvald.ee, tel 56 636 400
Saku vallavanem Tiit Vahenõmm, tiit.vahenomm@sakuvald.ee, tel 50 29 244
 
Teate saatis:
Saku vallavalitsuse infojuht Victoria Parmas, tel 50 62 659