Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Hea tulemus Eesti koolilaste metsapostkaardi 2016 konkursil
01.12.2016
Eesti koolilaste metsapostkaardi 14. konkursile  teemal „Metsa eluring“ laekus ligi 1000 metsapostkaarti 63 erinevast haridusasutusest üle Eesti.

Kõigi esitatud tööde seast valisid RMK loodushoiuosakonna töötajad esialgu välja 100 postkaarti, mis osalesid rahvahääletusel.
Rahvahääletuse tulemusel  selgunud 36 paremast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele, mille saavad ka meie kooli 2 õpilast.Metsapostkaartide komplektid on hetkel trükkimisel ja need saadetakse osalenud koolidele ja parimate tööde autoritele veebruarikuu jooksul.
Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.

36 parima töö hulka said Saku gümnaasiumist rahvahääletuse põhjal:
Kristina Aasa 6C
Elisabet Raig 8C

Bioloogiaõpetaja  
Laive Jürimaa