Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
5. - 12.klasside õpilastele oli 2015/16 õppeaasta edukas
24.05.2016
Kevad on koolis kokkuvõtete tegemise aeg. Õpilased ja õpetajad tunnevad rõõmu heade hinnetega tunnistustest ning peagi algavast koolivaheajast.
5. – 12.klassi õpilastele ja nende õpetajatele oli 2015/16 õppeaastas paljugi rõõmustavat – lisaks headele tulemustele igapäevases õppetöös saavutati häid tulemusi nii maakondlikel kui ka üleriigilistel aineolümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel.
20. mail olid kooli edukalt esindanud õpilased ja neid juhendanud õpetajad palutud Saku Gümnaasiumi juhtkonna vastuvõtule, kus tänati tehtud töö eest ja tunnustati parimaid kooli tänukirjaga.
 
Õpioskused
6.klasside õpioskuste olümpiaadil saavutas meie kooli võistkond 5.koha. Võistkonda kuulusid 6.a klassi õpilased Henry Grünberg, Kirke Männik ja Mathias Villemsoo ning Inga Morozov 6.b ja Grete Elisabet Trei 6.d klassist.
 
Võõrkeeled
Inglise keele olümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 6.koha Hanna Bulgarin (8.c), 2.koha Robert Voogma (12.re), 4.koha Linda Sepp (10.hu) ja 6.koha Sten Ärm (11.re).
Õpilasi juhendasid inglise keele õpetajad Kaire Tampere ja Taivi Õigus.
 
Vene keele olümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 6.koha Getriin Riimand (7.c), 2.koha Kristina Maria Morozov (8.a), 4.koha Evelin Elstein (8.c) ja 3.koha Gloria Prants (9.a). Edukalt esines meie kooli võistkond üleriigilisel vene keele võistlusel „Mida tean Tallinna kohta?“ saavutades 6.koha. Võistkonda kuulusid Triinu Tõnsterm, Helin Sinisaar ja Liis Rehemaa 8.c klassist ning Karl-Johan Maitus, Lisette Rooberg ja Alexandra Katariina Org 9.c klassis.
Õpilasi juhendasid vene keele õpetajad Aide Vungo, Natalia Kurankova, Tatjana Nõomaa ja Olga Golubeva.
 
Reaalained
Matemaatikaolümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 3.koha Piret Pihl (6.c), 1.koha Elisabeth Saar (7.a), 2.koha Joosep Raudväli (10.re), 5.koha Henri Harri Laiho (10.re), 2.koha Sten Ärm (11.re), 3.koha Christer Lohk (12.re) ja 4.koha Rainer Binsol (12.re).
Matemaatikavõistluse NUPUTA maakondlikus voorus saavutas 5.-6. klasside võistkond 3.koha. Võistkonda kuulusid Jaak Krusell (5.a), Ramon Egert Valgma (5.b), Inga Morozov 6.b) ja Piret Pihl (6.c). 7.klasside NUPUTA võistkond koosseisus Elisabeth Saar (7.a),  Ann-Mari Servet (7.b) ja Getriin Riimand (7.c) saavutas 4.koha.
Matemaatikavõistluses KÄNGURU esinesid edukalt:
-      Benjaminide arvestuses (4337 võistlejat) Inga Morozov (6.b) – 42.koht, Piret Pihl (6.c) – 161.koht, Kirke Männik (6.a) – 191.koht, Kirke Krusell (6.b) – 208.koht, Henry Grünberg (6.a) – 403.koht, Jaak Krusell (5.a) – 502.koht.
-      Kadett’ide klassis (3313 võistlejat) Marten Männi (8.a) – 204.koht, Elisabeth Saar (7.a) – 215.koht, Leila Kinks (8.b) – 302.koht, Säde-Ly Malberg (8.a) – 345.koht.
-      Juunioride arvestuses (2327 võistlejat) Joosep Raudväli (10.re) ja Henri Harri Laiho (10.re) – 204.koht, Hannamari Ots (9.a) – 348.koht.
-      Student’id (1034 võistlejat) arvestuses Christer Lohk (12.re) – 174.koht, Kertu Uiboleht (12.re) – 395.koht.
Õpilasi juhendasid matemaatikaõpetajad Annika Krusell, Aita Kivistik, Maret Rinne ja Krista Polman.
 
Informaatikaolümpiaadi eelvoorus oli edukas Henri Harri Laiho (10.re). Henri Harri osales ka informaatikaolümpiaadi üleriigilises lõppvoorus.
Informaatikaviktoriini KOBRAS eelvoorude tulemuste põhjal oli 29 meie kooli õpialast kutsutud üleriigilisse lõppvooru, parima tulemuse – 9.koha saavutas Joosep Raudväli (10.re).
PRANGLIMISE (peastarvutamine arvutil) võistluse maakondlikus finaalis saavutas 3.koha Getriin Riimand (7.c), 2.koha Ellinor Raudsepp (10.re) ja 5.koha Joosep Raudväli (10.re).
Õpilasi juhendas informaatikaõpetaja Eha Kask.
 
Loodusained
Geograafiaolümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 1.koha Joosep Raudväli (10.re), 4.koha Henri Harri Laiho (10.re), 5.koha Anders Piir (10.re), 6.koha Mattias-Markus Essenson (10.hu) ja 3.koha Tiit Träss (11.re).
Maakondlike geograafia teemapäevade viktoriinides saavutas 8.a klassi võistkond (Paula Marie Loopere, Kristina Maria Morozov ja Laura-Liis Ulst) 1. ja 4.koha, 8.c klassi võistkonnad 2.koha (Säde Järvekülg, Helin Sinisaar ja Sandra Serena Sulin) ja 6.koha (Sandra Serena Sulin, Merily Adams, Hanna Bulgarin).
Üleriigilise geograafia-alase GIS päeva arvutivõistluses jagasid 1. – 2. kohta 11.re õpilased Tiit Träss ja Madis Peterson, 4.koha saavutas Karl Nurme (9.a) ja 6.koha Rait Ärm (9.a).
Õpilasi juhendas geograafiaõpetaja Kersti Vissov.
 
Bioloogiaolümpiaadi maakondlikus voorus olid edukad Triin Merilainen (6.a) – 3.koht, Henri Harri Laiho (10.re) – 1.koht, Anders Piir (10.re) – 3.koht,  Andrei Printsev (10.re) – 5.koht ja Christer Lohk (12.re) – 3.koht.
Õpilasi juhendasid bioloogiaõpetajad Tiiu Allikmaa ja Laive Jürimaa.
 
Keemiaolümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 6.koha Emili Järv (9.a), 2.koha Henri Harri Laiho (10.re), 3.koha Joosep Raudväli (10.re), 5.koha Andrei Printsev (10.re), 3.koha Sten Ärm (11.re), 5.koha Madis Peterson (11.re), 6.koha Eleri Paatsi (11.maj), 1.koha Christer Lohk ja Rainer Binsol (mõlemad 12.re). Christer ja Rainer osalesid ka keemiaolümpiaadi üleriigilises lõppvoorus.
Õpilasi juhendas keemiaõpetaja Anna Kikkas.
 
Füüsikaolümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 6.koha Hanna Bulgarin (8.c), 1.koha Henri Harri Laiho (10.re), 2.koha Andrei Printsev (10.re), 4.koha Joosep Raudväli (10.re), 6.koha Sthen-Erich Soosaar (10.re), 3.koha Sten Ärm (11.re), 4.koha Karl-Hendrik Leppik (11.re), 1.koha Rainer Binsol (12.re) ja 2.koha Christer Lohk (12.re). Rainer osales füüsikaolümpiaadi üleriigilises lõppvoorus.
Õpilasi juhendas füüsikaõpetaja Gerrit Kanarbik.
 
Loodusteaduste olümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 4.koha 8.b klassi õpilane Tom Enriko Kelt.
 
Keemiaviktoriini „Kolb“ üleriigilises lõppvoorus saavutas 9.a klassi võistkond (Emili Järv, Evelyn Pil, Gloria Prants) 7.koha, füüsika veebiviktoriinis „Spekter“ Henri Harri Laiho (10.re) 5.koha  ning maakondlikus füüsika-keemiaviktoriinis „Välk ja pauk“ 8.klasside võistkond (Laura Susanna Lätte, Leila Kinks, Laura-Liis Ulst, Juhan Suzdalev) 6.koha.
 
Sotsiaalained
Ühiskonnaõpetus – üleriigilise kodanikupäeva viktoriinis saavutas Tim Jürgen Zaletajev (6.a) oma vanuseklassis 2.koha.
Esseekonkursil „Kuidas ning milles saaksid noored olla kasulikud Eesti ühiskonnale?“ saavutasid 2.koha Liisa Liik (9.a) ja Karl-Johan Maitus (9.c) ning Marielle Tuum’a (9b) esseed tunnustati ergutuspreemiaga. Gümnaasiumiõpilaste arvestuses saavutas 3.koha Kertu Uiboleht (12.re).
 
Ajaloo-olümpiaadi maakondlikus voorus saavutas 5.koha Anders Piir (10.re) ja 3.koha Tambet Kurm (12.maj).
 
Õpilasi juhendasid ühiskonnaõpetuse ja ajalooõpetajad Merilin Tatter, Kristiina Noormets, Anu-Liis Lauk ja Raigo Loide.
 
Kunstiained
Kunstiolümpiaadi maakondlikus voorus saavutasid 1.koha Sandra Serena Sulin (8.c) ja Madis Peterson (11.re). Mõlemad õpilased osalesid kunstiolümpiaadi üleriigilises voorus kus Sandra Serena saavutas põhikooli õpilaste arvestuses 2.koha ja Madis gümnaasiumiõpilaste arvestuses 4.koha.
Õpilasi juhendas kunstiõpetaja Eda Piisang.
 
Muusika - maakondlikul lauluvõistlusel saavutas Anne Liis Kasterpalu (12.re) 3.koha.
Õpilase juhendaja oli muusikaõpetaja Inga Nurme.
 
Õppeaasta jooksul võeti osa mitmetest omaloomingu konkurssidest.
Eesti koolilaste metsapostkaartide konkursi „Minu suurim looduselamus“ üleriigilisel rahvahääletusel pälvisid meie kooli õpilaste tööd kõrged kohad: Helis Mosona (7.b) – 37.koht, Mariel Peetson (9.a) – 21.koht, Sandra Serena Sulin (8.c) – 13.koht.
Harjumaa kooliõpilaste loodusfoto konkursil „Sügis metsas“ osutus parimaks 7. – 9.klasside arvestuses Sandra Serena Sulini foto ning Merilin Peetsoni (7.b) fotot tunnustati eriauhinnaga.
EENeti arvutijoonistuste võistlusel „Maailmariik Eesti“ pälvis oma vanuseklassis eriauhinna Merilin Nurme (6.d) joonistus.
Õpilasi juhendasid kunstiõpetaja Eda Piisang, bioloogiaõpetaja Laive Jürimaa ja informaatikaõpetaja Eha Kask.
 
Mälumängud
Traditsiooniliselt võtsid meie kooli õpilased osa erinevatest mälumängudest ning olid nendes väga edukad.
Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistluste Harjumaa voorus saavutasid 3.koha 9.a klassi võistkond (Emili Järv, Mark Anders Lepik, Mirjam Orav, Hannamari Ots) ja 10.klassi võistkond (Mattias-Markus Essenson, Joosep Raudväli, Renee Zirk, Jaagup Voomets) ning 6.klasside võistkond (Henry Grünberg, Mathias Villemsoo, Villem Noot, Kert Kask) – 6.koha. 9.a ja 10.klassi võistkonnad osalesid ka mälumängu meistrivõistluste vabariiklikus finaalis.
Spordimälumängu „Bumerang“ Harjumaa voorus osales koolist kaks võistkonda: 1.koha saavutas võistkond koosseisus Karl-Thomas Kallasmaa (11.hu), Herlent Krik (11.hu), Roomet Lunde (10.maj), Kert Kask (6.d) ja 2.koha 10.klassi võistkond (Mattias-Markus Essenson, Joosep Raudväli, Jaagup Voomets). Põhjaregiooni voorus tuli 1.kohale ja üleriigilises finaalis 5.kohale võistkond, kuhu kuulusid Kert Kask (6.d), Mark Anders Lepik (9.a) ja Marten Männi (8.a) ning Põhjaregioonis Roomet Lunde (10.maj) ja üleriigilises voorus Joosep Raudväli (10.re).
Koolinoorte mälumängu „Uus hõbe“ üleriigilises finaalis saavutas 10.koha 10.klassi võistkond (Anders Piir, Mattias-Markus Essenson, Joosep Raudväli, Jaagup Voomets).
Mälumängudes innustas õpilasi osalema ja aitas nendeks valmistuda geograafiaõpetaja Kersti Vissov.
 
Saku Gümnaasium tänab kõiki oma õpilasi ja nende juhendajaid, kes 2015/16 õppeaastal esindasid oma kooli maakondlikel ja üleriigilistel aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel.
 
Merike Toompärg
õppealajuhataja