Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
8.C klass võttis osas veeteemalisest veebiviktoriinist.
13.04.2016
 Märtsi lõpus ja aprilli alguses võttis Saku Gümnaasiumi 8. klassi võistkond osa Keskkonnaameti korraldatud veeteemalisest veebiviktoriinist.
 
Kokku võttis viktoriinist osa 1723 7.–9. klassi õpilast 107 koolist, moodustades 323 7-liikmelist võistkonda.
 
Küsimused põhinesid Keskkonnaameti 2014. aastal välja antud veeteemalisel õpimapil, puudutades erinevaid veega seotud valdkondi: põhja- ja pinnavesi, vesi kui elukeskkond, vee kasutamine, veekaitse korraldus, vee reostumine ning selle puhastamine.
 
Viktoriini küsimused ja vastused suunasid õpilasi olema edaspidi keskkonnateadlikud veetarbijad ning paremini aru saama seosest inimtegevuse ja veekogude reostumise vahel. Kõik küsimused olid valikvastustega aja peale arvutipõhiselt ühiselt vastatavad ja valikus võis olla mitu õiget vastust. Seega tuli küsimustele vastamisel olla väga tähelepanelik ja kiire, sest iga valesti valitud vastus andis ühe miinuspunkti. Kokku oli võimalik saada 70 punkti. Maksimumpunkte meie kool ei saanud ja peaauhinnast kanuumatkast jäime ilma, kuid kogemuse ja veeteemalised teadmised kuluvad edaspidiseks ära. Oma tulemusega olime tublid keskmised teiste koolide hulgas.
 
Osavõtudiplomi Keskkonnametilt pälvivadHerman Klippberg, Martin Koppel, Evelin Elstein, Säde Järvekülg, Hanna Bulgarin, Triinu Tõnstrem ja Liis Rehemaa.
 
Olite tublid. Aitäh ka vastamist innustanud klassijuhatajale.
 
Viktoriin toimus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekti „Rahvusvahelise veepäeva viktoriini läbiviimine üldhariduskoolidele 2016 a.“ toel.
 
Laive Jürimaa,
 bioloogiaõpetaja