Kontakt
Saku Gümnaasium
Tallinna mnt. 10, Saku, 75501
Telefon: +372 6718 000
Faks: +372 6718 006
e-post: gymnaasium@sakuvald.ee
Vaata kaarti
Gümnaasiumi uudised Prindi
Füüsika olümpiaadi lõppvoor
11.04.2016
9. aprillil võistles 12. klassi õpilane Rainer Binsol Tartus füüsikaolümpiaadi lõppvoorus.
Füüsikaolümpiaadi blogis kirjeldati olümpiaadi nii: "Õpilastel tuli lahendada viie tunni jooksul nii teoreetilisi kui eksperimentaalülesandeid, mille temaatika varieerus klassikalisest
koolifüüsikast kuni lihtsama tuumafüüsikani; näiteks tuli õpilastel arvutada ohutu diktüoneemakilda kivimitükikese mass, millest tekkinud radioaktiivne kiirgus jääks veel lubatud normidesse. Eksperimentaalselt uuriti näiteks tiiviku pöörlemissageduse ja võimsuse vahelist seost, mille otsene praktiline rakendus puudutab tuulegeneraatoreid: kuidas on seotud
tuulekiirus ja saadav elektrivõimsus."
 
Rainer saavutas omas vanuseklassis 14. koha ja üldarvestuses 58 õpilase konkurentsis 41. koha.
Gerrit Kanarbik
füüsikaõpetaja