Tugiteenused Prindi
Õppimise ja koolieluga toimetuleku abistamiseks on õpilastele koolis järgmised tugiteenused:
 
  • õpetajate konsultatsioonid väljaspool ainetunde,
 
  • pikapäevarühmade tunnid 1.- 4. klassini,
 
  • õpiabirühm ajutiste õpiraskustega õpilastele,  
 
  • loovusring 1.-4. klassi andekatele õpilastele,

 

  • eripedagoogiline abi (eripedagoog),
 
  • psühholoogiline nõustamine (psühholoog),
 
  • sotsiaalpedagoogiline abi (sotsiaalpedagoog),
 
  • meditsiiniline abi (algkoolis ja gümnaasiumihoones töötavad arstid).