Lapsevanemale Prindi

Saku Gümnaasiumis hinnatakse koostööd lastevanematega.

Igal õppeaastal  toimuval lahtiste uste päeval on kõigil vanematel võimalus külastada ainetunde, vestelda aineõpetajatega, kuulata erinevaid loenguid.

Kord õppeaastas toimub iga õpilasega arenguvestlus, kuhu on kaasatud ka lapevanemad.